Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet: Xtandi mod prostatakræft er ikke bedre, men meget dyrere

Medicinrådet anbefaler ikke enzalutamid i kombination med androgen deprivationsterapi (ADT) som mulig standardbehandling af højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft.

Medicinrådet finder, at der ikke er nogen klinisk merværdi ved behandling med enzalutamid i kombination med ADT sammenlignet med dansk standardbehandling, som er ADT alene.

Og da behandling med enzalutamid er forbundet med meget høje meromkostninger sammenlignet med ADT alene, så vurderer Amgros, at der ikke er rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi for enzalutamid sammenlignet med behandling med ADT alene.

Enzalutamid er et antiandrogen, som virker ved at hæmme aktiviteten af mandlige kønshormoner (androgener) ved at blokere deres receptorer. Herved bremses væksten af kræften. Enzalutamid gives i kombination med androgen deprivationsbehandling (ADT)

Kastrationsresistent prostatakræft (CRPC) defineres ved serum testosteron i kastrationsniveau og progression enten biokemisk eller radiologisk, og ikke-metastaserende CRPC (nmCRPC) defineres som CRPC uden påviste fjernmetastaser. Sygdommen betegnes som højrisiko nmCRPC i de tilfælde, hvor fordoblingstiden af prostata specifikt antigen (PSA) er på 10 måneder eller mindre.
Patienter med højrisiko nmCRPC får ADT, enten ved kirurgisk fjernelse af testikler eller medicinsk kastration med Luteinising Hormone Releasing Hormone(LHRH)-analoger.

Der tilbydes på nuværende tidspunkt ikke nogen supplerende behandling til patienter med højrisiko nmCRPC, hvor det eneste tegn på sygdomsprogression er stigende PSA-niveau uden påviste fjernmetastaser.

Det estimeres, at ca. 100 patienter årligt vil være kandidater til behandling med enzalutamid.

Enzalutamid fås i 40 mg kapsler til oral brug, og daglig dosis er 160 mg (fire kapsler). Behandlingen fortsættes, indtil sygdomsprogression eller uacceptabel toksicitet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift