Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

PARP-hæmmer viser positive resultater hos prostatakræftpatienter

PARP-hæmmeren Talzenna (talazoparib) virker mod prostatakræftceller, mens den selektivt sparer normale celler hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.

Det viser resultater fra fase II-studiet TALAPRO-1, som blev præsenteret på 2020 Genitourinary (GU) Cancers Symposium 13. februar.

I studiet modtog 85 patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft og DNA-skadesreparationsmutationer modtog oral talazoparib 1 mg om dagen fra 5. juni 2019. Patienterne blev vurderet indtil radiografisk progression, uacceptabel toksicitet eller tilbagetrækning af samtykke. Primært endepunkt var objektiv responsrate (ORR). En planlagt interimanalyse af sikkerhed og effektivitet blev udført efter 20 patienter med BRCA 1/2-mutationer, der modtog behandling i mindst otte uger. 33 patienter, der blev tilmeldt inden den 12. februar 2019, kunne vurderes for ORR.

Resultaterne viste, at ORR var 25,6 procent (13,5-41,2). ORR for patienter med BRCA 1/2-mutationer var 50,0 procent og 7,1 procent for ATM-mutationer. Median progressionsfri overlevelse baseret på radiografiske fund var 5,6 måneder generelt og 8,2 måneder for patienter med BRCA 1/2-mutationer og 3,5 måneder for dem med ATM-mutationer. De mest almindelige bivirkninger, der optrådte ved behandling med Talzenna, var anæmi, kvalme, asteni, nedsat appetit, forstoppelse og et fald i antal blodplader.

Talzenna er godkendt til BRCA-muteret, HER-2-negativ lokal fremskreden eller metastatisk brystkræft efter tidligere behandling med et antracyclin og/eller et taxan. Ved hormonreceptor-positiv brystkræft efter tidligere endokrin terapi, eller hvor endokrin terapi er uegnet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift