Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Mindre risiko for at dø af prostatakræft i 2020

En aldersstandardiseret fremskrivning af dødeligheden for prostatakræft i EU viser et betydeligt fald i 2020. 

Prognosen, der er udgivet i Annals of Oncology, viser, at prostatacancer-død vil have en rate på cirka 10 per 100.000 i 2020. Det er dog 7,1 procent mindre end i 2015. Fremskrivningen peger på, at der vil være cirka 78 800 dødsfald i 2020.

Resultatet overrasker ikke professor på Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, Andreas Røder.

”Jeg er glad for, at det er begyndt at gå den rette vej, men det har også været et spørgsmål om tid, inden vi så et tydeligt fald i dødeligheden. Der er blevet afsat betydelige ressourcer for at udvikle bedre diagnostik og behandlinger for prostatakræft, og vi har arbejdet på, at mænd skulle blive mere opmærksomme på eget helbred,” siger Andreas Røder, der også er leder af Copenhagen Prostate Cancer Center. Han har ikke bidraget til studiet, men er medforfatter på prognoser lavet på data fra danske prostatakræftpatienter, der ligesådan peger på et fald i dødelighed. 

Behandling forbedret på flere planer

Forfatterne foreslår, at faldet i dødelighed især skyldes en mere effektiv medicin til den alvorlige prostatakræft, og det kan Andreas Røder genkende, for hverken screening eller forebyggelse har haft en særlig effekt.

Det er især indsatsen overfor patienter med de mest fremskredne prostatakræftformer, som vejer tungt i statistikken, siger Andreas Røder.

”Vi behandler i dag patienter med alvorlig prostatakræft ved diagnosetidspunktet langt mere aggressivt, og det rykker virkelig i overlevelsesstatistikken. Den teknologiske udvikling har desuden gjort os i stand til at stratificere patienterne i flere og flere subgrupper, og som kandidater til flere præparater. Vi har fået langt flere typer af kemoterapi, som vi kan skifte mellem, hvis patienten ikke tåler det første præparat,” siger Andreas og fortsætter:

”En anden ting der bidrager til en bedre prognose er også, at vi er blevet bedre til at håndtere patienternes helbred som helhed, f.eks. reducere de helbredsmæssige konsekvenser der kommer som led i prostatakræftbehandlingen, som f.eks. den øgede risiko for kardiovaskulær sygdom med mere.” 

Det faktiske dødstal vokser

Selvom dødsraten for prostatacancer falder, forudsiges det faktiske antal mænd, der dør af sygdommen, at stige på grund af EU's aldrende befolkning. Der er med andre ord være relativt flere ældre mænd i EU i 2020 sammenlignet med 2015.

I 2015 døde 74.998 af sygdommen sammenlignet med 78.800 forudsagt at dø i 2020.

Tendensen til et fald i aldersstandardiseret dødelighed ses ved de 10 mest hyppige kræftformer, og ligesådan ses en stigning i faktuelle dødstal, viser fremskrivningen. Igen skal det begrundes med, at EU’s befolkning bliver ældre.

Forfatterne til studiet forudsiger, at dødsraterne fra alle kræftformer vil falde med fem procent hos mænd og fire procent hos kvinder mellem 2015 og 2020, hvilket giver dødsrater på henholdsvis 130 pr. 100.000 og 82 pr. 100.000; men det forventede antal dødsfald stiger med fem procent og når 1.428.000 ved udgangen af dette år: 798.700 hos mænd og 630.100 hos kvinder.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift