Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Erleada-kombi forlænger tiden til rPFS hos patienter med mCRPC

ASCO-GU: Det forlænger tiden til radiografisk progression (rPFS) eller død med 31 procent, hvis kemonaive patienter med metastaserende kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC) i behandling med androgen deprivationsbehandling (ADT), bliver behandlet med Erleada (apalutamid) plus Zytiga (abirateron) og prednison.

Det viser data fra fase III-studiet ACIS, som blev præsenteret på American Society of Clinical Oncology's Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU) den 11. februar. Studiet fandt imidlertid ingen overlevelsesfordel ved behandlingskombinationen, påpeger overlæge og professor i urologi ved Aarhus Universitet Michael Borre.

”ACIS imødekom studiets primære endpoint og forlængede tiden til radiografisk progression med seks måneder fra median 16,6 måneder i abirateron/placebo-armen til 24 måneder i abirateron/apalutamid-armen [HR=0,69; p <0,0001]. Kombinationen medførte ikke nye bivirkningssignaler. Imidlertid fandt studiet ingen overlevelsesgevinst ved at kombinere abirateron med apalutamid, hvilket vil begrænse en fremtidig behandlingsstrategi baseret på denne kombination,” siger Michael Borre. 

Ingen nye sikkerhedssignaler

ACIS er et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret studie. Studiet inkluderede 982 patienter med kemoterapi-naiv mCRPC, der var i behandling med ADT. De blev randomiseret til enten Erleada og Zytiga plus prednison eller placebo og Zytiga plus prednison. Studiets primære endepunkt var rPFS, mens sekundære endepunkter inkluderede samlet overlevelse (OS), tid til kronisk opioidbrug, tid til initiering af cytotoksisk kemoterapi og tid til smerteprogression. Ifølge en opdateret analyse af data blev der ikke påvist nogen statistisk signifikante forskelle for de sekundære endepunkter.

Sikkerhedsprofilen var i overensstemmelse med tidligere undersøgelser af Erleada uden nogen nye sikkerhedssignaler. Grad 3-4 behandlingskrævende bivirkninger (TEAE'er) blev rapporteret hos 63,3 procent af patienterne i kombinationsarmen mod 56,2 procent i kontrolarmen. Grad 3/4 TEAE'er, der forekom hyppigere i kombinationen versus kontrolarmen, inkluderede træthed (4,7 procent mod 3,9 procent), hypertension (20,6 procent mod 12,5 procent), fald (3,3 procent mod 0,6 procent), hududslæt (4,5 procent mod 0,4 procent), hjertelidelser (9 procent mod 5,7 procent), brud og osteoporose (4,1 procent mod 1,4 procent) og krampeanfald (0,2 procent mod 0).

Livskvaliteten var sammenlignelig mellem de to behandlingsarme.

Ny tilgang til data skal sætte retning for fremtidens kræftbehandling

En ny virtuel platform for datadeling skal være med til at sikre, at der bliver indsamlet komplette prospektive data på behandlingen af patienter med kræft. Denne type data er i dag en mangelvare, hvilket bl.a. betyder, at den reelle, kliniske effekt af nye, målrettede anticancer-behandlinger er ukendt.

Læs mere ...

OSCAR-projektet skal sikre større indsigt i sundhedsudfordringer

Troels Bierman MortensenEn bredere og mere sikker udnyttelse af data skal bidrage til at løse en række af de udfordringer, det danske sundhedsvæsen aktuelt står overfor, lyder visionen fra en af initiativtagerne til en virtuel platform for indsamling og sammenkobling af anonymiserede og krypterede data.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift