Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Retningslinjer for rehabilitering af prostatakræftpatienter er opdateret

Sundhedsstyrelsen har opdateret den nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft. Opdateringerne gælder anbefalingerne for superviseret træning, systematisk vurdering for depression og sexologisk rådgivning.

Den del af anbefalingerne i den opdaterede retningslinje, der handler om superviseret træning, retter sig specifikt mod patienter i kastrationsbaseret behandling. Kastrationsresistent behandling kan medføre adskillige bivirkninger, som f.eks. tab af muskelmasse og muskelstyrke, knogleskørhed og øget risiko for knoglebrud og øget mængde fedtvæv. Alle faktorerne kan hver for sig og samlet nedsætte den fysiske funktionsevne og reducere livskvaliteten, men et forløb med superviseret træning kan have en god effekt på både fysisk funktionsevne og livskvalitet lyder det i den opdaterede retningslinje. 

Superviseret træning kan startes umiddelbart efter påbegyndelse af kastrationsbaseret behandling. Patienter, der har været i længerevarende kastrationsbaseret behandling, har lige så god effekt af et superviseret træningsforløb som ved tidlig start. Nogle patienter vil have behov for en motiverende intervention eller samtale forud for deltagelse i superviseret træning, lyder det i retningslinjen.

Den opdaterede del af retningslinjen handler også om depression. Mænd med prostatakræft har høj risiko for at udvikle en depression, og derfor har en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen undersøgt, om systematisk vurdering for depression med et screeningsredskab har effekt. Konklusionen er, at det er meget usikkert, om den tilgang har gavnlig effekt på livskvalitet og depressive symptomer hos patienterne. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen ikke, at man rutinemæssigt bruger et screeningsredskab for depression til alle patienter med prostatakræft. Derimod bør sundhedsprofessionelle spørge aktivt ind til patientens psykiske velbefindende og være særligt opmærksomme på, om patienten udviser depressive symptomer, lyder anbefalingen.

Den sidste del, der er blevet opdateret i retningslinjen, omhandler seksuelle bivirkninger og dysfunktioner. Det er problemer, der kan opstå både efter kirurgisk fjernelse af prostata og efter stråle- og kemoterapi, ligesom kastrationsbaseret behandling kan påvirke sexlysten.  Manglende sexlyst eller rejsningsproblemer efter behandling for prostatakræft kan være tabubelagt, og derfor er det vigtig at give grundig information om, at seksuelle bivirkninger er almindelige, og at der ofte er hjælp at få, lyder det i anbefalingen. Man bør desuden overveje at tilbyde sexologisk rådgivning til de mænd, der har et ønske om at modtage behandlingen.

Sundhedsstyrelsen understreger, at den kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med prostatakræft ikke giver en udtømmende beskrivelse af evidensbaseret rehabilitering af patienter med prostatakræft, men giver anbefalinger for afgrænsede nedslagspunkter i patientforløbet. Retningslinjen kan derfor ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger og forløbsbeskrivelser mm. på området.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift