Regeringens nærhospitaler bliver kulissebyer

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler Nubeqa som førstevalg mod højrisiko ikke-metastatisk prostatakræft

Medicinrådet anbefaler Nubeqa (darolutamid) som første prioritet mod højrisiko ikke-metastatisk kastrationsresistent prostatakræft.

Det er selvom, at rådet vurderer, at Erleada (apalutamid), Xtandi (enzalutamid) og Nubeqa (darolutamid) er klinisk ligeværdige og kan ligestilles som førstelinjebehandling til patienter med højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft.   

Anden prioriteringen er sat til at være Xtandi og tredjevalget Erleada, skriver rådet i en ny anbefaling. 

Den kliniske ligestilling af de tre behandlinger er dog med undtagelse af patienter, der tidligere har haft krampeanfald eller er disponeret for krampeanfald, skriver rådet. 

Fagudvalget vurderer nemlig, at der kan være patienter, for hvem ligestillingen ikke gælder på grund af f.eks. kontraindikationer mod lægemidlet, tidligere bivirkninger osv. 

Fagudvalget vurderer, at denne gruppe højst udgør 20 procent af patienterne, og ligestillingen gælder derfor for minimum 80 procent af patienterne. For de 80 procent skal darolutamid prioriteres foran de to andre præparater. Antageligvis pga. pristilbuddene, som rådet har fået fra de tre selskaber bag præparaterne. 

Medicinrådet holder døren åben for fremtidige ændringer: 

”Fremkommer der nye og væsentlige oplysninger af betydning for det kliniske sammenligningsgrundlag, kan Medicinrådet tage den op til fornyet behandling. Det samme gælder, hvis der er begået væsentlige fejl i forbindelse med sagsbehandlingen.”

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift