- først med nyheder om medicin

Medicinrådet anbefaler ikke Erleada plus ADT mod metastatisk hormonfølsom prostatakræft

Medicinrådet anbefaler ikke Erleada (apalutamid) i kombination med androgen deprivationsbehandling (ADT) til patienter med metastatisk hormonfølsom prostatakræft (mHSPC).

”Medicinrådet finder det ikke dokumenteret, at apalutamid i kombination med ADT kan forlænge overlevelsen sammenlignet med den behandling, patienterne får i dag (docetaxel i kombination med ADT til patienter med højvolumen mHSPC og lokal strålebehandling i kombination med ADT til patienter med lavvolumen mHSPC),” skriver rådet i deres anbefaling

Evidensen for de to behandlinger i forhold til hinanden er usikker, fordi apalutamid i kombination med ADT ikke er sammenlignet direkte med nuværende standardbehandling, skriver Medicinrådet.

Herudover er særligt patienter med lavvolumen mHSPC fulgt i kort tid i forhold til deres prognose. Dog er behandling med apalutamid forbundet med færre bivirkninger end kemoterapi.

Til gengæld er omkostningerne ved behandling med apalutamid i kombination med ADT højere end for nuværende standardbehandlinger, skriver rådet. 

Medicinrådet vurderer samlet set, at omkostningerne ikke er rimelige set i forhold til den usikre effekt.  

”Medicinrådet er i gang med at udarbejde behandlingsvejledninger for patienter med prostatakræft, hvor relevante behandlinger for mHSPC vil indgå.”