- først med nyheder om medicin

Efter EU-anbefaling: Screening for prostatakræft diskuteres politisk

I september anbefalede EU-Kommissionen, at medlemslandene begynder at screene alle mænd fra 50 til 70 år for prostatakræft med PSA-test, selv om det går mod nationale anbefalinger. Nu er EU’s anbefaling i politisk proces – også i EU, fortæller kilder. 

Det gav et ekko af bekymringer blandt danske urologer, da det blev offentliggjort 26. september, at EU-kommissionen anbefaler PSA-testbaseret prostatakræftscreening efter opfordring fra deres rådgivende organ SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies).

”I en tid hvor det er afgørende at prioritere vores sundhedsydelser, er det her forslag om PSA[-baseret] screening ufatteligt. Det er reelt umuligt at sige nej, selvom det vil medføre spild, overdiagnostik og overbehandling,” skrev Andreas Røder på Twitter efter EU-anbefalingen. Han er overlæge og leder af Copenhagen Prostate Cancer Center på Rigshospitalet og professor på Københavns Universitet. 

SAPEA var muligvis blevet påvirket af den europæiske sammenslutning af urologer, EAU, til at lave anbefalingen. EAU har nemlig i en længere periode advokeret for, at EU-lande bør indføre, hvad de kalder risikobaseret screening for prostatakræft. Men EAU – og nu EU-Kommissionen – er i modstrid med medlemslandenes egne faggrupper, heriblandt den danske. 

”Vi har i den danske prostatagruppe, DAPROCA (Dansk Prostata Cancer Gruppe, red.), hele tiden taget et forbehold i forhold EAU’s anbefaling om risikobaseret screening for prostatacancer, da vi ikke er så imponerede over den til grundlæggende evidens, som det er tilfældet hos nogle af de meget toneangivende europæiske urologer. Vi har i den forbindelse været opmærksomme på, at der foregår en betydelig lobbyisme i forhold til EU-kommissionen, men uden at forestille os, at der skulle komme en klar EU-anbefaling - og dermed et autoritativt udsagn,” udtalte Michael Borre til Onkologisk Tidsskrift i september 2022. Han er formand for DAPROCA og professor i urologi på Aarhus Universitet.

Anbefaling er i politisk proces

Over e-mail fortæller Sundhedsstyrelsen dog, at anbefalingerne om screening fra EU er i politisk proces. Styrelsen og Sundhedsministeriet vil ikke uddybe, hvad det dækker over, men uafhængige kilder har fortalt Onkologisk Tidsskrift, at EU-Kommissionen ikke er afklaret omkring anbefalingen af prostatakræftscreening. Det diskuteres tilsyneladende stadigvæk. 

Uanset hvordan det ender i Bruxelles, vil DAPROCA fremover udelukkende vurdere den videnskabelige evidens i forhold til PSA-screening og udelade at lave anbefalinger på området, fortæller Michael Borre. Han og andre har oplevet, at DAPROCA er endt som ’prygelknabe’ i en ophedet debat, hvor faggruppens medlemmer jævnligt i pressen mødes med mere eller mindre vrede kommentarer fra patientforeningens bestyrelse. 

Gruppen har derfor lige opdateret deres seneste anbefalinger til opsporing af prostatakræft, så de ikke længere anbefaler mod PSA-screening, som de gjorde i den tidligere udgave. 

”Da netop screeningsprogrammer er et entydigt SST-anlæggende, vil vi i DAPROCA fremover forholde os til, hvem der skal og bør have målt PSA og overlade det til SST, hvem der ikke skal. Vi er i sagen kommet til at stå som prygelknabe og bolværk for SST, og jeg har derfor netop i dag tilsendt DAPROCA et udkast til en redigeret klinisk retningslinje uden anbefalinger på screeningsområdet. Det overlader vi i fremtiden trygt til SST – inklusive stillingstagen til de politiske EU-udmeldinger. Men med den entydige evidens på området er også DAPROCA’s holdning uændret,” skriver Michael Borre i en e-mail.

Medlemmer af PROPA har siden EU-anbefalingen stillet et borgerforslag om screening for prostatakræft, som flugter med EU-anbefalingen. Forslaget har omtrent 560 underskrifter ved dagsdato, men skal nå op på 50.000 inden 17. april 2023 for at blive taget op til debat i Folketinget.