Antallet af onkologiske specialelæger bliver mere end fordoblet de kommende år

Antallet af speciallæger inden for klinisk onkologisk tager et solidt nøk opad de næste godt tyve år. I 2045 vil der således være mere end dobbelt så mange onkologiske speciallæger på de danske hospitalsgange, viser en ny prognose fra Sundhedsstyrelsen. 

Når vi er fremme ved 2045, vil der være hele 12.380 flere specialuddannede læger i Danmark. Det  svarer til en stigning på 74 procent i perioden 2021 til 2045. Det viser Sundhedsstyrelsens prognose, der beskriver, hvordan udviklingen har været på det lægelige arbejdsmarked, og hvordan udbuddet af læger og speciallæger forventes at udvikle sig.

En betydelig andel af de nye speciallæger vil have hjemme i onkologien. Klinisk onkologi er nemlig blandt de specialer, hvor antallet af speciallæger i perioden forventes at blive mere end fordoblet. I 2021 var der 329 speciallæger i onkologi i Danmark, og i 2045 forventes dette tal at være steget til 741. Det er en vækst på 125 procent.

Stigningen i antallet af uddannede speciallæger forventes at ske inden for næsten alle specialer, men klinisk onkologi er ét af de specialer, hvor vi, ifølge prognosen, kommer til at se den største tilgang af hvide kitler. Foruden onkologi vil antallet af læger blive mere end fordoblet inden for specialerne akutmedicin, arbejdsmedicin, børne- og ungdomspsykiatri, geriatri, lungesygdomme, klinisk biokemi, klinisk farmakologi, klinisk genetik og psykiatri. I almen medicin forventes en vækst på hele 80 pct. fra 2021 til 2045.

Hæmatologerne kommer også til at få flere nye kollegaer de kommende år. Væksten er imidlertid noget mindre end den, der forventes i onkologien. I 2021 var der 166 speciallæger i hæmatologi i Danmark. Dette tal forventes at være steget til 296 i 2045 svarende til en stigning på 78 procent.

Rustet til fremtidens demografi

Sundhedsstyrelsens prognose har ikke alene fremskrevet antallet af speciallæger. Den har også set på udviklingen i det samlede antal læger i Danmark i perioden 2021 til 2045. Disse tal viser, at når vi er fremme ved 2045, vil der være hele 17.305 flere læger herhjemme, svarende til en stigning på 60 procent. Det øgede antal læger betyder, at antallet af læger pr. 1.000 indbyggere stiger fra 4,8 læger til 7,3, mens antallet af speciallæger forventes at stige fra 2,9 speciallæger til 4,7.

”Det er godt at se, at der kommer flere læger og speciallæger de kommende år. Når antallet af læger og speciallæger stiger mere end befolkningstallet, bliver vi bedre rustet til at tage vare på det stigende behov for sundhedsydelser i de kommende år, hvor befolkningssammensætningen ændrer sig, og der kommer relativt flere ældre,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Steen Dalsgård Jespersen.

Andelen af personer over 60 år ventes at stige fra cirka 24 pct. i 2019 til at udgøre cirka 29 pct. af befolkningssammensætningen frem mod 2045. Særligt forventes antallet af personer over 80 år at stige frem mod 2045 fra at udgøre cirka 4 pct. af befolkningen i 2019 til at udgøre cirka 8 pct. i 2045. Andelen af befolkningen, der lever med en eller flere kroniske lidelser stiger i takt med alderen, og for personer i aldersgruppen 65-69 år lever cirka 40 pct. med mere end én kronisk sygdom. Særligt for personer over 80 år lever en stor andel (70 pct.) med mere end én kronisk sygdom.

To ud af tre er kvinder

De mange ny læger vil overvejende blive kvinder. Andelen af kvinder blandt lægerne vil stige fra 55 pct. i 2021 til 66 pct. i 2045.

Prognosen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen. Lægeprognosen danner også grundlag for den efterfølgende dimensioneringsplan, som beskriver, hvordan uddannelsesstillingerne skal fordeles mellem de lægelige specialer og geografisk henover landet. Planen forventes klar i foråret 2023.

Dimensioneringen af lægeuddannelsen på de fire universiteter er aktuelt 1.395 uddannelsespladser årligt med 509 studerende på Københavns Universitet, 288 på Syddansk Universitet, 448 på Aarhus Universitet og 150 studerende på Aalborg Universitet. Optaget på bacheloruddannelsen blev i 2019 øget til 1.661 studerende, mens optaget på kandidatuddannelsen er fastholdt på 1.395 studerende.