Brandmænd har øget risiko for at få kræft

Arbejdet som brandmand øger med sikkerhed risikoen for to kræftformer, viser en ny videnskabelig udredning fra Verdenssundhedsorganisationen WHO’s kræftforskningsinstitut. Brandmænd bør få tildelt en arbejdsskadeerstatning, mener Kræftens Bekæmpelse.

Brandmænd udsættes jævnligt for miljømæssige faktorer, der er associeret med udvikling af kræft, herunder giftig røg og sundhedsskadelige kemikalier. Det har længe været kendt. Men med den nye udredning fra WHO’s kræftforskningsinstitut International Agency for Research on Cancer (IARC) er sammenhængen nu så veldokumenteret, at brandmænds arbejde klassificeres som ’med sikkerhed kræftfremkaldende’ på IARC’s liste over påvirkninger, der kan give mennesker kræft.

Udredningen slår fast, at brandmænd er i øget risiko for at få blærekræft og asbestrelateret kræft (mesoteliom). Udredning baserer sig på en lang række videnskabelige studier om brandmænd og kræft. Konklusionen får administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, til at kræve en arbejdsskadeerstatning til de brandmænd, der har udviklet kræft som følge af deres erhverv.

Arbejdsskadeerstatning

Konklusionen er så klar, at det bør føre til arbejdsskadeerstatning til de brandmænd, der har fået kræft på jobbet - ingen skal blive syg af at gå på arbejde. Og så skal man gøre alt hvad man kan for at beskytte brandmænd mod kræftfremkaldende påvirkninger fremover, udtaler han i en artikel på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Foruden blærekræft og mesoteliom viser IARC’s udredning, at brandmænd sandsynligvis også har en øget risiko for at udvikle tyktarms-, prostata-, testikel- og modermærkekræft samt non-Hodgkin lymfom. Sammenhængen mellem brandmandserhvervet og en øget forekomst af disse kræftformer er imidlertid behæftet med en vis tvivl, og det anføres i udredningen, at den øgede forekomst også kan skyldes andre forhold end erhvervet som brandmand.

I artiklen på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside påpeges det, at mesoteliom er en meget sjælden kræftform. ”(…) så selv om risikoen øges, vil der stadig kun være en lille risiko for den enkelte, for at blive syg. Samtidig har brandmænd gennem årene fået bedre udstyr, der beskytter dem mod bl.a. røg og skadelige kemikalier,” lyder det.