”Det er et flot resultat, men jeg jubler ikke, da der ikke var nogen forskel på den samlede overlevelse," siger Martin Hutchings.

Overlæge om triplebehandling mod mantle celle lymfom: Et flot resultat, men jeg jubler ikke

ASCO: Kombinationen af lægemidlerne ibrutinib, bendamustin og rituximab (Ibr + BR) forlænger den progressionsfri overlevelse (PFS) sammenlignet med placebo, bendamustin og rituximab (Pbo + BR) hos ældre med mantle celle lymfom. Til gengæld er der ingen samlet overlevelsesgevinst med den eksperimentelle behandling.

Det viser resultater af fase III-studiet SHINE, som præsenteres på ASCO 2022 (abstract #LBA7502).

Ved en median opfølgning på 84,7 måneder var PFS signifikant længere i ibrutinibarmen sammenlignet med placeboarmen (HR 0,75, P = 0,011). Median PFS var 80,6 måneder mod 52,9 måneder.

”Det er et flot resultat, men jeg jubler ikke, da der ikke var nogen forskel på den samlede overlevelse. Vi ved ikke, hvorfor det forholder sig sådan, men det skyldes måske, at patienter, som progredierer efter bendamustin-rituximab, kan få ibrutinib i anden linje,” siger Martin Hutchings, overlæge på Rigshospitalets Afdeling for Blodsygdomme og leder af den hæmatologiske del af hospitalets Fase 1-enhed. Han er ikke selv involveret i studiet.

Færre tilbagefald, flere bivirkninger

Mantle celle lymfom er en sygdom, som primært rammer ældre mennesker og ofte betragtes som uhelbredelig. Yngre patienter behandles med et intensivt højdosis-kemoregime og autolog stamcelletransplantation, men ældre patienter kan ikke tåle den aggressive behandling og må derfor nøjes med standardbehandlingen bendamustin-rituximab,

Ibrutinib er et nyere lægemiddel, som er meget aktivt ved mantle celle lymfom, og i Danmark er det godkendt til tilbagefald. I SHINE har man forsøgt at give ibrutinib i tillæg til standardbehandlingen i første linje, og det giver en flot PFS-gevinst, men Martin Hutchings noterer, at det ikke omsættes til en samlet overlevelsesgevinst.

”Jeg ville være mere positiv, hvis der var tale om en helbredelig sygdom, hvor man gerne giver en mere aggressiv behandling. Men når der er tale om en mere kronisk tilstand, kan man diskutere, om det er bedst at give en mere toksisk behandling, som varer længere, eller om man hellere skal give en mindre toksisk behandling og følge op med ibrutinib til de patienter, som får tilbagefald,” siger overlægen.

”Der er ingen tvivl om, at ibrutinib plus bendamustin-rituximab vil blive en godkendt førstelinjebehandling i nogle lande, men resultaterne tyder på, at det ikke gør nogen forskel for overlevelsen, og så er der måske ingen grund til at give patienterne alle tre lægemidler i første linje.”

En mere elegant behandling

Martin Hutchings har mere fidus til strategien i ENRICH-studiet, som de fleste danske kræftcentre har deltaget i, og som netop har afsluttet inklusionen.

Her sammenlignes ibrutinib-rituximab med standardbehandlingen bendamustin-rituximab hos ældre patienter med ubehandlet mantle celle lymfom. I modsætning til i SHINE-studiet har man altså fjernet kemoterapien fra den eksperimentelle behandling.

”Når der er tale om ældre mennesker med en indtil videre uhelbredelig sygdom, gælder det om at holde sygdommen nede med så få midler og så lidt tab af livskvalitet som muligt. Derfor synes jeg, det er mere elegant at forsøge at udskifte kemoterapien med et nyt biologisk lægemiddel. I tilfælde af tilbagefald, kan man give kemoterapi i anden linje,” siger Martin Hutchings.

Rimelig toksicitet

SHINE inkluderede 523 patienter, som blev randomiseret 1:1 til Ibr + BR eller Pbo + BR. Medianalderen var 71 år. PFS var som bekendt forbedret i den eksperimentelle arm, og det samme var den komplette responsrate (65,5 procent mod 57,6 procent).

Andelen af patienter, som fik antilymfom-behandling efterfølgende, var 19,9 procent i den eksperimentelle arm og 40,5 procent i kontrolarmen, mens andelen af grad 3/4-bivirkninger var henholdsvis 81,5 procent og 77,3 procent. Atrieflimren opstod hos 13,9 procent i ibrutinib-armen og 6,5 procent i placeboarmen.

”Toksiciteten er rimelig. Bendamustin-rituximab er ikke et ugiftigt regime for ældre mennesker. Der er en række komplikationer, især af infektiøs karakter, og så kommer bivirkningerne til ibrutinib oveni, men det er som forventet,” siger Martin Hutchings.

 

 • Oprettet den .
 • Sidst opdateret den .

Kultur

  Ledelse

  • Chefredaktører
   Kristian Lund
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Nina Vedel-Petersen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Kommerciel direktør
   Benjamin Müller
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Nordisk annoncedirektør
   Marianne Østergaard Petersen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Adresse

   Schæffergården
   Jægersborg Alle 166
   2820 Gentofte
   CVR: 37 21 28 22

   Kontakt

   Annoncer
   Kontaktinfo
   Abonnement
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Medarbejdere

  • Redaktionschef

   Helle Torpegaard
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Journalister

   Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
   Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
   Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
   Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
   Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
   Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
   Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

   Tilknyttede journalister

   Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
   Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
   Jette Marinus - respiratorisk
   Maria Cuculiza - kultur, neurologi
   Gorm Palmgren - onkologi
   Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
   Ebbe Fischer - allround
   Natacha Houlind Petersen - allround
   Nana Fischer - allround
   Hanna Sigga Madslund, allround
   Stephanie Hollender, allround

    

   Kommerciel afdeling

   Annoncekonsulent
   Malene Laursen
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Salgskonsulent
   Helle Garrett
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Salgskonsulent, Sverige
   Annika Östholm
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Webinarer
   Majbritt Laustrup
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Administrativ koordinator
   Anette Kjer Overgaard
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Konference koordinator
   Christina Ludvig
   Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

   Research
   Birgitte Gether
   Jan Fuhs (automatiseret research)