Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nye tal: Flere lever med kræft

Flere lever med kræft, viser tal for 2017. I alt 323.649 personer, heraf 145.540 mænd og 179.109 kvinder, der er diagnosticeret med en eller flere kræftsygdomme, og som er blevet anmeldt til Cancerregisteret i tidligere år, var i live per 31. december 2017.

Det viser Sundhedsdatastyrelsens årsrapport fra Cancerregisteret.

I 2016 var der i alt 313.378 personer i live med kræft, hvilket betyder, at en stadig stigende del af danskere lever med kræftsygdomme og ikke dør af dem.

Stigningen på i alt 11.271 svarer til 3,6 procent og skyldes til dels, at der over årene har været en stigning i antallet af diagnosticerede kræfttilfælde, men også at overlevelsen for en række kræftsygdomme gradvist er blevet forbedret.

I 2017 var der 42.779 nye kræfttilfælde i Danmark, hvilket nogenlunde svarer til antallet af kræfttilfælde i 2016, hvor der er registreret 42.574 tilfælde ved udgivelsen af 2017-publikationen. Hvis man tager højde for køns- og aldersfordelingen i befolkningen, ses der et fald i den køns- og aldersstandardiserede incidensrate på 1,6 procent (incidensraten er antallet af nye tilfælde per 100.000 mænd eller kvinder aldersstandardiseret til den danske befolkningssammensætning i 2000).

I 2017 var den aldersstandardiserede incidensrate for mænd 695 og for kvinder 585 per 100.000 personer. Det ser således ud til, at den aldersstandardiserede kræftforekomst siden 2014 har vist en let faldende tendens.

Brystkræft er den hyppigste kræftform hos kvinder. Antallet af nye diagnosticerede tilfælde blandt kvinder ligger stabilt på 4.872 tilfælde i 2017 mod 4.860 i 2016. Tallene for brystkræft tyder på, at niveauet for incidensraten af brystkræft stadig ligger på et niveau, der er fem til syv procent højere end niveauet i årene op til 2007, hvor screeningsprogrammet for brystkræft blev etableret, lyder det i rapporten.

Fra 2016 til 2017 faldt antallet af nye tilfælde af prostatakræft med 191 fra 4.553 til 4.362, svarende til omkring fire procent. Befolkningssammensætningen taget i betragtning svarer dette til et fald i incidensraten på 5,7 procent. De sidste års variation, kan være udtryk for, at incidensen har fundet et stabilt niveau efter en markant stigning i 2008 og 2009 efterfulgt af et fald i 2010 og 2011, hvor hyppigheden af PSA-tests faldt som følge af danske urologers anbefaling om alene at anbefale PSA-tests til mænd med symptomer eller arvelig disposition for prostatakræft, lyder det i rapporten.

Lungekræft er den næsthyppigste kræftsygdom målt i antal nye tilfælde hos kvinder og tredje hyppigste hos mænd. Der ses en mindre stigning for begge køn i antallet af nye tilfælde for lungekræft fra 2016 til 2017. For mænd stiger det absolutte antal fra 2.357 i 2016 til 2.402 i 2017, og incidensraten falder med 0,4 procent. For kvinder stiger det absolutte antal fra 2.374 i 2016 til 2.378 i 2017, og incidensraten falder med 2,2 procent.

Udviklingen mod en større ensartethed i mænds og kvinders rygevaner gennem de sidste 30 år må formodes, at være en væsentlig årsag til den observerede mindre forskel mellem incidens af lungekræft hos de to køn, lyder det i rapporten.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift