Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Diabetesmedicin plus blodtryksmiddel slukker for kræftcellers energiforsyning

For to år siden opdagde forskere fra Basel, at diabeteslægemidlet metformin kombineret med blodtryksmidlet syrosingopin hæmmer tumorvækst og nu viser det sig, at lægemiddel-kombinationen slår kræftcellerne ihjel ved at slukke for deres energiforsyning.

Det viser en opfølgende undersøgelse, der er offentliggjort i Cell Reports.

Kræftceller har høje energibehov på grund af deres store metaboliske behov og hurtige vækst. En begrænsende faktor for at imødekomme kræftcellernes energi-efterspørgsel er molekylet NAD+, som er nøglen til omdannelsen af ​​næringsstoffer til energi. For at holde  energiproduktionen i gang, skal NAD+ kontinuerligt genereres fra NADH (den reducerede form af NAD+). Både metformin og syrosingopin forhindrer regenerering af NAD+, men på to forskellige måder.

Mange tumorceller genererer hovedsageligt energi via nedbrydning af glucose til laktat (mælkesyre). Da akkumulering af laktat fører til en blokade af den glycolytiske vej, eliminerer kræftceller laktat ved at eksportere det fra cellen via specifikke transportører. Forskerne har nu fundet ud af, at syrosingopin effektivt blokerer de to vigtigste laktattransportører og dermed hæmmer laktateksport.

Fordi metformin blokerer for den anden af ​​de to cellulære veje til NAD+-regenerering, resulterer kombinationen metformin-syrosingopin i fuldstændigt tab af cellens NAD+-genvindingskapacitet. Det fører til celledød, da kræftcellerne ikke længere er i stand til at producere tilstrækkelig energi. Det vil sige, at medicinsk hæmning af laktattransportører ved syrosingopin eller andre lignende virkende stoffer kan øge metformins anti-cancereffekt og dermed vise sig at være en lovende tilgang til bekæmpelse af kræft.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift