Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Overlæge: Travlhed besværliggør MDT-samarbejde omkring lungekræft

Malene Fischer

Travlhed er en kæp i hjulet for det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft. Det mener overlæge Malene Fischer fra Klinik for Klinisk fysiologi, nuklearmedicin og PET, Diagnostisk Center, Rigshospitalet, og King’s College i London.

Hun er oplægsholder på et debatarrangement om det tværfaglige samarbejde omkring lungekræft, som løber af stablen i Vejle den 31. januar 2019.

”Travlhed gør, at man ikke altid får prioriteret MDT-konferencerne. Jeg tror, at alle er enige om, at de er vigtige, men hvis du sidder i et ambulatorium og er bagud, kan du ikke bare gå til konference, for så sidder der patienter og venter i endnu længere tid. Og hvis du er bagud med at beskrive scanninger, og det er et spørgsmål om, hvorvidt scanningerne bliver beskrevet, eller at du deltager i MDT-konferencen, så er det en svær afvejning af tage. Det er simpelthen ikke altid muligt at nå det hele,” siger Malene Fischer.

Hun mener, at det bidrager til travlheden, at der bliver flere og flere patienter, det bliver relevant at se på MDT-konferencerne.

”Der er flere og flere muligheder for medicinsk behandling af lungekræft. Udover de traditionelle behandlinger er der f.eks. forskellige former for målrettede behandlinger, som afhænger af patologernes tests. Vi opererer også flere, fordi vi har fået bedre operationsteknikker og flere forskellige måder at give strålebehandling på. Alt i alt kan det gøre, at konferencerne bliver lange og svære at nå,” siger Malene Fischer.

De mange nye behandlinger, der kommer på lungekræftområdet, gør det tværfaglige samarbejde endnu mere vigtigt, mener Malene Fischer.

”Inden for mit speciale kan vi eksempelvis se nogle responsmønstre i de patienter, som bliver behandlet med immunterapi. Det ser ud som om, at nogle patienter progredierer på immunterapi, men har effekt af behandlingen på et senere tidspunkt. Så vi skal i højere grad til at tolke scanningerne i lyset af, hvordan patienterne har det. Her er det meget vigtigt, at vi taler sammen på tværs af specialer,” siger hun.

Mange forskellige patientforløb

Malene Fischer er i øjeblikket i gang med at starte et nationalt, tværfagligt projekt vedrørende opfølgning af lungekræftpatienter. I den forbindelse er hun blevet opmærksom på, hvor mange forskellige lungekræftpatientforløb der findes i Region Hovedstaden.

”Vi har identificeret omkring 16 forskellige patientforløb i Region Hovedstaden. Det vil sige, at patienterne skifter imellem de forskellige hospitaler i 16 forskellige kombinationer. Det, tror jeg, ikke kan være hensigtsmæssigt for nogen. Det er forvirrende både for patienter og læger med de mange skift,” siger Malene Fischer.

At patientforløbene findes i så mange forskellige kombinationer skyldes, at man i Region Hovedstaden kører den lungemedicinske diagnostik, den onkologiske behandling, kirurgien og den efterfølgende opfølgning på flere forskellige hospitaler.

”Det vil f.eks. sige, at nogle af patienterne bliver udredt på Bispebjerg, får behandling på Rigshospitalet, efterfølgende behandling på Herlev, og bliver så fulgt igen på Bispebjerg. I alle mulige tænkelige kombinationer. Der er selvfølgelig en afvejning omkring nærhed, plads og fordeling af de personaleressourcer, der er. Men når man ser det skrevet ned, at vi følger de her patienter på 16 forskellige måder inden for én region, så virker det noget tosset,” siger Malene Fischer.

Hun fremhæver, hvordan man andre steder i landet, blandt andet i Region Nordjylland, har centraliseret behandlingen og på den måde sikret en mere ensartet behandling.

”Jeg tror, at centralisering kan give nogle mere strømlinede patientforløb, men også fremmer det multidisciplinære samarbejde, fordi man er på samme sted og har lettere ved at mødes til MDT-konferencer, og i det hele taget deltage bredt. Det er ikke optimalt, hvis kirurgen er på ét hospital, lungemedicinerne på et andet, patologen på et tredje, og onkologen på et fjerde,” siger Malene Fischer.

Generelt fungerer det godt

Med et nyligt overstået årsmøde i Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG), som Malene Fischer beskriver som en velfungerende gruppe med repræsentanter fra alle relevante specialer, i frisk erindring, mener hun, at det multidisciplinære samarbejde omkring lungekræft generelt fungerer godt i Danmark.

”Jeg arbejder primært sammen med onkologer og kirurger, fordi jeg beskæftiger mig med den sekundære udredning, der handler om, hvilke onkologiske behandlinger der skal tilbydes. Det samarbejde, synes jeg, fungerer godt, i hvert fald i det omfang, patienterne bliver sat på MDT-konferencerne, som er grundtappen i at sikre den største faglighed for lungekræftpatienterne,” siger Malene Fischer.

På King’s College i London, hvor Malene Fischer pt. er det meste af sin tid, beskriver hun, at MDT-konferencerne omkring lungekræftpatienter fungerer godt med et stort fremmøde fra både radiologer, nuklearmedicinere, patologer, lungemedicinere, onkologer og kirurger.

”Vi sidder tit en 20-30 mennesker og diskuterer patienter i to timer. Her er behandlingen centraliseret, så på konferencerne er der også patienter fra andre sygehuse. Det, tror jeg, er nødvendigt for at sikre en ensartet behandling af patienterne,” siger Malene Fischer.

Hendes forventning til debatarrangementet i Vejle den 31. januar er at høre fra de faggrupper, hun normalt ikke beskæftiger sig så meget med.

”Jeg har meget kontakt med lungemedicinere og onkologer, men nogle gange kan det være vanskeligt at komme i snak med f.eks. radiologerne og patologerne. Så jeg er spændt på at høre, hvordan de ser på det multidisciplinære samarbejde,” siger Malene Fischer.

Her kan du finde information om debatarrangementet den 31. januar.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift