Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kræftoverlevere får oftere anden sygdom

Voksne mennesker, der tidligere har haft kræft, har markant højere risiko for en bred vifte af somatiske sygdomme, der kræver hospitalsindlæggelse, viser ny, dansk befolkningsbaseret undersøgelse.

Resultaterne pointerer vigtigheden af ​​tæt, målrettet overvågning af ny sygdom i opfølgningen af kræftoverlevere, mener forskerne bag studiet.

Undersøgelsen, som er publiceret i Jama Oncology, er baseret på data fra godt 458.000 kræftoverlevere inden for de 12 hyppigste kræftformer, som er sammenlignet med mere end to mio. kræftfrie kontrolpersoner. Data om ny alvorlig sygdom er indsamlet fra et til 17 år efter, at kræftpatienterne havde afsluttet deres behandling.

Resultaterne viste, at flere kræftoverlevende sammenlignet med andre mennesker havde komorbide tilstande på tidspunktet for kræftdiagnosticering eller indtrædelse i studiet; 19 procent blandt kræftoverleverne mod 13 procent i sammenligningsgruppen. Samlet set var risikoen for indlæggelser af somatiske sygdomme signifikant højere for kræftoverlevende i næsten alle diagnostiske grupper, f.eks. sygdomme i nervesystemet blandt brystkræftoverlevende, respiratoriske sygdomme blandt lungekræftoverlevere og sygdomme i blod og bloddannende organer hos prostatakræftoverlevere.

Særligt i årene lige efter kræftsygdommen er behandlet, fandt forskerne, at de tidligere kræftpatienter havde forhøjet risiko for at udvikle nye sygdomme. Tendensen sås for næsten alle de hyppigste former for kræft og viste også, at risikoen for ny sygdom generelt var størst i det organ, hvor kræftsygdommen oprindeligt var.

Forskerne kan ikke på baggrund af undersøgelsen svare på, om de nye sygdomme skyldes den tidligere kræftsygdom, kræftbehandlingen eller andre risikofaktorer.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift