For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Immunterapi lige så godt som kemo mod HER2-negativ mavekræft

ASCO: Overlevelsen ved initial behandling med PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) er sammenlignelig med kemoterapi, når det handler om overlevelsen for patienter med PD-L1-positiv HER2-negativ avanceret mavekræft eller gastroøsofageal (GEJ) kræft.

Overlevelsen ved initial behandling med PD1-hæmmeren Keytruda (pembrolizumab) er sammenlignelig med kemoterapi, når det handler om overlevelsen for patienter med PD-L1-positiv HER2-negativ avanceret mavekræft eller gastroøsofageal (GEJ) kræft.

Men der er færre bivirkinger ved immunterapien. Det viser resultater fra fase III-studiet KEYNOTE-062.

Studiet, som bliver præsenteret på ASCO-kongressen søndag, viser også, at Keytruda giver en signifikant klinisk forbedring i den samlede overlevelse (OS) blandt patienter med tumorer, der har et højt PD-L1-udtryk. Efter to år var 39 procent af de patienter (som alle havde høje PD-L1-niveauer), der modtog Keytruda alene, i live. Til sammenligning gjaldt det 22 procent af dem, der fik standard-kemoterapi.

”Studiet viser, at førstelinjebehandling med Keytruda er effektiv og kan give en ny mulighed for nyligt diagnosticerede personer med avanceret mavekræft eller GEJ kræft. Der er fortsat et betydeligt udækket behov for behandlinger mod disse kræftformer, og vores resultater styrker vigtigheden af ​​fortsat forskning på dette område,” siger ledende forfatter på undersøgelsen Josep Tabernero, som er leder af den onkologiske afdeling på Vall d'Hebron Barcelona Hospital Universitetshospital i Barcelona, ​​Spanien.

I undersøgelsen deltog 763 patienter med en gennemsnitsalder på 62 år. 26 procent havde tidligere gennemgået gastrisk kirurgi og fået fjernet en tumor. I alt havde 69 procent af patienterne mavekræft, mens 30 procent havde GEJ kræft. Forskerne fokuserede kun på HER2-negative kræftformer.

PD-L1-udtryk blev vurderet via CPS (’kombineret positiv score’). Tidligere undersøgelser af mavekræft og GEJ kræft har vist, at patienter med PD-L1 CPS på mindst 1 kan have gavn af Keytruda, mens en PD-L1 CPS på 10 eller derover indikerer en højere sandsynlighed for fordel. I det aktuelle forsøg havde alle patienter en PD-L1 CPS på 1 eller mere, og 281 (37 procent procent af de medvirkende) havde en score på 10 eller mere.

Forskerne tildelte tilfældigt patienterne behandling med en af ​​tre behandlingsmuligheder som førstelinjebehandling: Keytruda, Keytruda sammen med kemoterapi eller kemoterapi plus placebo. Patienterne blev fulgt i gennemsnitligt 11,3 måneder.

Med hensyn til behandling med Keytruda alene nåede forsøget ikke sit primære endepunkt, hvilket viste, at OS for Keytruda var sammenlignelig med standard-kemoterapi. Et positivt overlevelsesresultat blev set hos patienter med PD-L1 CPS på 10 eller derover.

For behandling med Keytruda og kemoterapi var både OS og progressionsfri overlevelse (PFS), sammenlignelig med kemoterapi alene, uanset CPS score.

Antallet af alvorlige bivirkninger var lavest blandt patienter behandlet med Keytruda alene. Grad 3 eller højere toksiske behandlingsrelaterede bivirkninger opstod hos 17 procent af de personer, der fik Keytruda, 73 procent af dem, der fik Keytruda plus kemoterapi, og 69 procent af dem, der kun modtog kemoterapi. De mest almindelige bivirkninger var kvalme og træthed. Sikkerhedsprofilen for Keytruda var i overensstemmelse med tidligere erfaringer hos patienter, der er blevet behandlet med stoffet.

CPS-specifikke resultater fra studiet:

  • Patienter med PD-L1 CPS på 1 eller mere: Overlevelsen var sammenlignelig med kemoterapi. Den gennemsnitlige overlevelse var 10,6 måneder for de patienter, der fik Keytruda, sammenlignet med 11,1 måneder for dem, der fik kemoterapi.
  • Patienter med PD-L1 CPS 10 eller mere: Overlevelsen var overlegen for kemoterapi. Den gennemsnitlige overlevelse var 17,4 måneder for de patienter, der fik Keytruda, sammenlignet med 10,8 måneder for dem, der fik kemoterapi. Efter to år levede 39 procent af de personer, der modtog Keytruda, sammenlignet med 22 procent af dem, der modtog kemoterapi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift