Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Rigshospitalet har fået sin første professor i patientinddragelse

Rigshospitalet har fået sin første professor i patientinddragelse, overlæge, dr.med. Helle Pappot, der 1. juli 2019 tiltrådte et klinisk professorat i klinisk onkologi med fokus på patientinddragelse og patientrapporterede oplysninger (PRO).

Professoratet er et samarbejde mellem Onkologisk Klinik på Rigshospitalet og Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet. I professoratet skal Helle Pappot sammen med patienter og brugere fortsætte sin forskning i potentialet af PRO under kræftbehandling, udvikling af nye PRO-værktøjer og eHealth på kræftområdet.

Onkologisk Klinik har gennem de senere år haft fokus på patientinddragelse, og det nye professorat understøtter klinikkens vision på området, forklarer Helle Pappot.

"Mange patienter ønsker at blive inddraget yderligere i egne sygdomsforløb. I mit professorat skal vi arbejde målrettet med at forbedre kræftpatienters behandlingsforløb ved at teste og anvende de nyeste patientinddragende metoder," siger Helle Pappot på Rigshospitalets hjemmeside. 

For Onkologisk Klinik og Rigshospitalet har det stor betydning at få et professorat i patientinddragelse og PRO, fremhæver klinikchef og professor Ulrik Lassen, Onkologisk Klinik.

"Dette markerer, at det er et område, vi prioriterer højt og har store forventninger til. Professor Helle Pappot er den rette til at sikre en videnskabelig tilgang, som kan føre til forbedrede patientforløb og behandling," siger Ulrik Lassen.

Bedre livskvalitet og længere overlevelse?

Sammen med kolleger nationalt og internationalt arbejder Helle Pappots forskningsgruppe på at undersøge PRO’s potentiale til proaktiv symptomhåndtering under behandling i forskellige situationer, f.eks. under strålebehandling og immunterapi og hos patienter med øget komorbiditet. Hvis forskningsresultaterne viser positiv effekt af PRO i forhold til livskvalitet og/eller overlevelse, fortsætter forskningen med implementeringsprojekter.

I samarbejde med patienterne er Helle Pappot og hendes forskergruppe løbende med til at udvikle, teste og validere meningsfulde patientinddragende værktøjer, og et helt nyt forskningsområde for gruppen vil være systematisk pårørendeinddragelse. En særlig gren af forskningen handler om wearables som f.eks. smartwatches og deres potentiale til at bedre kræftforløb.

Helle Pappot har været tilknyttet onkologisk klinik på Rigshospitalet siden 1991 og har forsket i lunge- og blærekræft. Aktuelt forsker hun også i betydningen af PRO på to andre sygdomsområder, idet hun står i spidsen for nationale PRO-projekter på brystkræft- og hovedhalskræftområdet. Igangværende randomiserede projekter skal belyse om en aktiv brug af PRO i kræftforløb, til f.eks. screening eller symptomregistrering, kan forbedre kræftpatienters kræftforløb i form af bedre livskvalitet og/eller længere overlevelse.

Med fokus på at give patienterne den bedste mulighed for at kommunikere med sundhedsvæsnet har Helle Pappot indgået samarbejde med Kræftens Bekæmpelse og flere internationale partnere for at udvikle redskaber til PRO på kræftområdet, hvor disse endnu ikke findes. Det gælder blandt andet for unge med kræft, hvor livskvalitet rummer særlige parametre, der ikke indgår i generiske spørgeskemaer. Sammen med unge kræftpatienter har Helle Pappot blandt andet været med til at udvikle en app til selvhjælp, og forskning skal nu afdække, om app’en kan øge livskvaliteten hos denne gruppe.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift