Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Vi bør også teste patienter med øvre GI kræft for dMMR

ESMO: Patienter med øvre gastrointestinal (GI) kræft har god gavn af immunterapi og mindre gavn af kemoterapi, hvis deres tumorer har såkaldt MSI-H (mikrosatellit-instabilitet).

Det viser forskning, der lørdag blev præsenteret på en session ved ESMO-kongressen i Barcelona.

”Studiet viser, at man kan skade mere end gavne de patienter med øvre GI cancer, som har denne forandring, ved at give dem kemoterapi – hvilket vi gør nu. I øjeblikket tester vi i Danmark som standard kun for MSI hos patienter, som er blevet opereret for tyktarmskræft, og ikke konsekvent ved øvre GI cancer. Det bør vi gå hjem og lave om,” siger Per Pfeiffer.

MSI er kendetegnet ved en genetisk hypermutabilitet tilstand og dermed et højt antal mutationer, der er resultatet af nedsat funktion af DNA-mismatch repair systemet (MMR). I den almindelige hverdag er MSI-H det samme som defekt MMR (dMMR). Test for dMMR er, ifølge Per Pfeiffer, en simpel og billig test, som kan laves på de fleste hospitaler, og man foretager den allerede når kræften vokser under kemoterapi.

Hvis man i Danmark ender med at beslutte, at patienter med MSI ikke skal have kemoterapi, rejser det spørgsmålet, hvad man så skal tilbyde dem. Immunterapi er godkendt til denne patientgruppe i USA men endnu ikke i Europa, og derfor mener Per Pfeiffer, at man, ligesom man på nuværende tidspunkt gør ved tyktarmskræft, må gå til sin afdelingschef eller second opinion-udvalget for at få lov at behandle de berørte patienter med immunterapi. Han anslår, at det vil dreje sig om cirka 40 patienter om året i Danmark.

På sidste års ESMO-kongres viste CheckMate142-studiet, at immunoterapi med nivolumab (Opdivo) og lavdosis ipilimumab (Yervoy) medførte dramatiske responsrater hos patienter med dMMR (MSI-H) metastaserende tyktarmskræft. Omkring fire procent af patienter med metastatisk tyktarmskræft har dMMR og har kortere overlevelse end dem med normal funktion af MMR, når de behandles med kemoterapi i første linje.

De amerikanske lægemiddelmyndigheder, FDA, godkendte sidste år immunterapien Keytruda (pembrolizumab) til brug mod avancerede solide tumorer hos patienter med MSI. Dette er det første eksempel på en FDA-godkendelse af en behandling baseret på en patients tumorbiomarkørstatus snarere end på tumorhistologi.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift