Målrettet kombination forbedrer overlevelsen ved avanceret tyktarmskræft

Nye resultater har for første gang vist, at en kombination af målrettet behandling kan forbedre overlevelsen hos patienter med avanceret tyktarmskræft.

Resultaterne, der blev rapporteret på ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2019 i starten af juli, viser, at en kombination af tre stoffer, der er målrettet BRAF-mutationer, signifikant forbedrer den samlede overlevelse hos patienter med metastatisk kolorektalkræft, sammenlignet med standardbehandling.

”Det er meget spændende resultater, fordi vi har forsøgt at målrette BRAF-muteret kolorektalkræft i mange år. Det er opmuntrende at se en så markant forbedring i den samlede overlevelse og respons hos patienter med så aggressiv tumorbiologi. Forhåbentlig vil dette snart føre til øget adgang til denne behandling for patienter, hvor der i øjeblikket er et så stort uopfyldt behov,” sagde studieforfatter Scott Kopetz fra UT MD Anderson Cancer Center i Houston, USA.

I BEACON CRC-studiet blev 665 patienter med BRAF V600E-mutant kolorektalkræft, der var progredieret efter et eller to tidligere behandlingsregimer, randomiseret til enten at modtage trestofs-behandling (encorafenib, binimetinib og cetuximab), tostofs-behandling (encorafenib og cetuximab) eller forskerens valg af irinotecan eller folinsyre, fluoruracil og irinotecan (FOLFIRI) og cetuximab.

Resultaterne viste, at den gennemsnitlige overlevelse var ni måneder ved den målrettede trestofs-behandling sammenlignet med 5,4 måneder for standardbehandling.

Bekræftet objektiv responsrate for den målrettede trestofs-behandling var 26 procent sammenlignet med to procent for standardbehandling.

Median samlet overlevelse for tostofs-behandlingen var 8,4 måneder sammenlignet med standardbehandling. Undersøgelsen var ikke designet til at sammenligne trestofs- og tostofs-behandlingen, men fremtidige analyser vil undersøge, hvilke patienter der mest sandsynligt drager fordel af trestofs-behandlingen i forhold til tostofs-behandlingen.

Vigtigt at teste alle for BRAF-mutationer

Den BRAF V600E-målrettede behandling var godt tolereret, med grad 3 eller højere bivirkninger hos 58 procent af patienterne i trestofsbehandling, 50 procent i tostofs-behandling og 61 procent i standardgruppen.

I kommentar til relevansen af ​​de nye data understregede professor Andrés Cervantes fra Biomedical Research Institute INCLIVA på universitetet i Valencia, Spanien, at det vil være vigtigt for alle patienter med tyktarmskræft at blive testet for BRAF-mutationer i lyset af fundene fra BEACON CRC.

Han fremhæver også, at den målrettede kombination, der blev testet i studiet, er kemoterapifri.

”I mange andre typer kræft, og især i tyktarmskræft, er det almindeligt, at biologisk målrettede terapier anvendes i kombination med kemoterapi. Det faktum, at vi kan give denne målrettede kombination uden behov for kemoterapi, er meget gode nyheder for patienter, ikke mindst på grund af de bivirkninger, som de typisk oplever ved kemoterapi,” siger Andrés Cervantes i en pressemeddelelse og fortsætter:

”På nuværende tidspunkt bør målrettet behandling sandsynligvis være begrænset til den patientgruppe, der blev behandlet i BEACON CRC-forsøget, som havde progredieret efter en eller to tidligere linjer med kemoterapi. Det er dog vigtigt, at vi undersøger behandlingens anvendelse i andre settings, hvor flere patienter med BRAF-mutationer også kan have gavn, herunder patienter med mindre avanceret metastatisk sygdom og muligvis som adjuverende efter primær kirurgi med helbredende hensigt,” siger Andrés Cervantes.

I en igangværende undersøgelse (ANCHOR-CRC) undersøges virkningerne af tripleterapi som førstelinjebehandling for patienter med metastatisk BRAF V600E-mutant kolorektal kræft.