For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nationale MDT-konferencer skal sikre ens behandling af bugspytkirtelkræft

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med regioner og fageksperter udarbejdet en national samarbejdsmodel, der skal sikre ensartet høj kvalitet i hele landet for patienter med bugspytkirtelkræft.

Med publikationen National MDT konference ved kræft i bugspytkirtlen beskriver Sundhedsstyrelsen, hvordan nationale multidisciplinære teamkonferencer (MDT), hvor kiruger, kræftlæger og billeddiagnostikere fra forskellige regioner sætter sig sammen for at finde den bedste behandling til den enkelte patient, skal sikre god og ensartet behandling i hele landet.

Den nye anbefaling kommer efter, at en undersøgelse i 2018 viste, at der var forskelle mellem regionerne i forhold til, hvilke behandlingstilbud patienterne fik. Sundhedsstyrelsen nedsatte i 2018 en arbejdsgruppe, der blandt andet drøftede de regionale forskelle i behandlingen af bugspytkirtelkræft. De fandt ingen regional forskel i patienternes overlevelse, men til gengæld en betydelig regional forskel i forhold til, hvilke patienter der blev tilbudt operation.

Arbejdsgruppen pegede på, at det er svært at vurdere, hvilke patienter der kan opereres og understregede, at det er vigtigt, at der foregår en ensartet vurdering af patienterne på tværs af landet. Og det er netop det, der er formålet med MDT-konferencerne.

”Vi håber, at beskrivelsen af de nationale MDT-konferencer vil give de fire centre en systematik i den måde de arbejder sammen på. Vi følger udviklingen, både fordi vi ønsker at følge op på, om vurderingerne på tværs af landet bliver ensartet, men også fordi vi måske kan bruge modellen på andre sygdomsområder, hvor vi ønsker at løfte kvaliteten,” siger centerchef Helene Probst i en pressemeddelelse.

Det er centre på Rigshospitalet, Aarhus Universitetshospital, Aalborg UH Syd og Odense Universitetshospital, der behandler patienter med bugspytkirtelkræft. Regionerne begyndte at gøre brug af de nationale MDT konferencer i efteråret 2018, og konferencerne foregår allerede lokalt. Med den nationale beskrivelse, der udgives i dag, sættes nu rammen for det fortsatte arbejde.  

Hvert år får omkring 950 patienter diagnosticeret kræft i bugspytkirtlen.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift