Nyt videnscenter for pankreaskræft står over for stor udfordring

Det nye Videnscenter for Medicinsk Behandling af Kræft i Bugspytkirtlen i Herlev har overtaget patienter fra Nordsjællands Hospital, og har i dag det største flow af de meget komplekse kræftpatienter i Danmark. Nu skal centeret sikre sig, at der er ressourcer og økonomi til at løfte den vanskelige opgave. 

Andenlinje Gemcitabin-Paclitaxel slår ikke gemcitabin alene mod mPDAC

ESMO: En kombination af gemcitabin og paclitaxel (GEMPAX) øger ikke overlevelsen mere end gemcitabin alene hos patienter med metastatisk pankreatisk duktalt adenokarcinom (mPDAC), der er intolerant overfor eller er progredieret på FOLFIRINOX. Dog forbedrer kombinationsbehandlingen PFS og ORR. 

Kemokombi forbedrer OS ved metastatisk bugspytkirtelkræft i anden linje

Kombinationsbehandling med de to kemoterapeutiske stoffer nab-paclitaxel og gemcitabin forbedrer sygdomskontrollen og den samlede overlevelse ved metastatisk bugspytkirtelkræft sammenlignet med gemcitabin alene, når førstelinjebehandling med kemoterapien folfirinox har slået fejl.

Ny foton-tællende scanner skal give hurtigere kræftdiagnose

Dan­marks før­ste fo­ton-tæl­len­de CT-scan­ner er blevet in­stal­le­ret på Her­lev og Gentofte Ho­spi­tal. Den nye scanner giver markant skarpere billeder og større præcision og kan dermed bidrage til en hurtigere og mere nøjagtig diagnose. 

Ny strategi viser lovende takter mod bugspytkirtelkræft

Ved hjælp af en helt ny strategi er det lykkedes amerikanske forskere at gøre bugspytkirteltumorer synlige for immunsystemet hos mus og sårbare over for immunangreb, hvilket reducerer metastaser med 87 procent.