Kemokombi forbedrer OS ved metastatisk bugspytkirtelkræft i anden linje

Kombinationsbehandling med de to kemoterapeutiske stoffer nab-paclitaxel og gemcitabin forbedrer sygdomskontrollen og den samlede overlevelse ved metastatisk bugspytkirtelkræft sammenlignet med gemcitabin alene, når førstelinjebehandling med kemoterapien folfirinox har slået fejl.

Ny foton-tællende scanner skal give hurtigere kræftdiagnose

Dan­marks før­ste fo­ton-tæl­len­de CT-scan­ner er blevet in­stal­le­ret på Her­lev og Gentofte Ho­spi­tal. Den nye scanner giver markant skarpere billeder og større præcision og kan dermed bidrage til en hurtigere og mere nøjagtig diagnose. 

Ny strategi viser lovende takter mod bugspytkirtelkræft

Ved hjælp af en helt ny strategi er det lykkedes amerikanske forskere at gøre bugspytkirteltumorer synlige for immunsystemet hos mus og sårbare over for immunangreb, hvilket reducerer metastaser med 87 procent.

Retsevmo viser effekt mod en lang række cancerformer

RET-hæmmeren Retsevmo (selpercatinib) viser en objektiv responsrate på næsten 50 procent hos ni forskellige cancertyper med RET-fusioner, viser nye data fra fase 1-2-studiet LIBRETTO-001.

Ældre med BRCA-muteret bugspytkirtelkræft har også gavn af Lynparza

Ældre patienter med BRCA-muteret, metastatisk bugspytkirtelkræft opnår samme gode effekt med samme sikkerhedsprofil som hos yngre patienter, ved behandling med Lynparza (olaparib), viser en lille undergruppe-analyse af resultater fra fase III-studiet POLO.