Retsevmo viser effekt mod en lang række cancerformer

RET-hæmmeren Retsevmo (selpercatinib) viser en objektiv responsrate på næsten 50 procent hos ni forskellige cancertyper med RET-fusioner, viser nye data fra fase 1-2-studiet LIBRETTO-001.

Ældre med BRCA-muteret bugspytkirtelkræft har også gavn af Lynparza

Ældre patienter med BRCA-muteret, metastatisk bugspytkirtelkræft opnår samme gode effekt med samme sikkerhedsprofil som hos yngre patienter, ved behandling med Lynparza (olaparib), viser en lille undergruppe-analyse af resultater fra fase III-studiet POLO.

Flere får tarm- og bugspytkirtelkræft

Forekomsten af kolorektal- og bugspytkirtelkræft er steget med 10 procent gennem de sidste 30 år, viser en større global undersøgelse med deltagelse af 195 lande.

Immunterapi mod bugspytkirtelkræft skuffer i fase III

Sequioa-studiet opfyldte ikke sit primære endepunkt for samlet overlevelse i undersøgelsen af immunterapien pegilodecakin plus FOLFOX (folinsyre, 5-FU, oxaliplatin) sammenlignet med FOLFOX alene mod metastatisk bugspytkirtelkræft.

Biomarkør styrker diagnosticering af pancreas cancer

ESMO: En molekylær analyse af væv fra en ultralydsfin-nåls prøve, EUS-FNA'ere, kan anvendes som supplement til at øge sikkerhed i diagnosen af pancreascancer i prøver med suboptimal cytologi.