Kemokombi forbedrer OS ved metastatisk bugspytkirtelkræft i anden linje

Kombinationsbehandling med de to kemoterapeutiske stoffer nab-paclitaxel og gemcitabin forbedrer sygdomskontrollen og den samlede overlevelse ved metastatisk bugspytkirtelkræft sammenlignet med gemcitabin alene, når førstelinjebehandling med kemoterapien folfirinox har slået fejl.

Det viser analyser af data fra en retrospektiv undersøgelse publiceret i tidsskriftet British Journal of Cancer. Undersøgelsen er lavet på real world-data fra patienter med metastatisk pancreas-adenokarcinom (mPA). Efter medianopfølgning på 22 måneder viste resultatet, at de patienter, der fik gemcitabin/nab-paclitaxel, opnåede en bedre sygdomskontrol end de patienter, der fik gemcitabin alene(56 procent vs. 32 procent; P < 0,001). Det galt også selvom patienterne i kombinationsarmen havde flere metastaser og peritoneal sygdom. 

Den progressionsfri overlevelse (PFS) var 3,5 måneder i kombinationsarmen versus 2,3 måneder i kontrolarmen (95 % CI: 0,43-0,65), men den samlede overlevelse (OS) var henholdsvis 7,1 måneder og 4,7 måneder (95 % CI: 0,53-0,86). Grad 3/4 toksicitet var hyppigere med gemcitabin/nab-paclitaxel (44 procent vs. 29 procent). 

Forskerne konkluderer, at andenlinjebehandling med gemcitabin/nab-paclitaxel er en sikker og effektiv behandlingsmulighed hos patienter med mPA, og at behandlingen er forbundet med bedre resultater end gemcitabin alene. Dog er anvendeligheden af ​​denne undersøgelse begrænset af dens retrospektive design.