Onivyde-kombi forbedrer overlevelsen ved ubehandlet bugspytkirtelkræft

Onivyde (rinotecan liposominjektion)-kombination giver en signifikant forbedret overlevelse sammenlignet med kemoterapi hos patienter med bugspytkirtelkræft, der ikke tidligere har modtaget behandling.

Det viser fase III-studiet NAPOLI 3, som dermed har nået sit primære endepunkt.

I studiet er Onivyde i kombination med oxaliplatin og 5 fluorouracil/leucovorin (FFU/LV) blevet evalueret hos 770 patienter med metastatisk bugspytkirtelkræft, som ikke tidligere havde modtaget kemoterapi. Onivyde plus oxaliplatin og 5 FU/LV blev administreret to gange om måneden (dag 1 og 15 i en 28 dages cyklus) og sammenlignet med en injektion af nab-paclitaxel og gemcitabin, som blev administreret tre gange om måneden (dage 1, 8, 15 i en 28 dages cyklus).

Onivyde-kombinationen viste en klinisk meningsfuld og statistisk signifikant forbedring i den samlede overlevelse sammenlignet med nab-paclitaxel plus gemcitabin. Studiet nåede også sit vigtigste sekundære endemål, progressionsfri overlevelse, mens sikkerhedsprofilen for Onivyde i NAPOLI 3-studiet var i overensstemmelse med dem, der blev observeret i det tidligere fase 1/2-studium mPDAC.

Onivyde i kombination med 5-FU/LV er godkendt i blandt andet USA, Europa og Asien til behandling af patienter med metastatisk bugspytkirtelkræft efter sygdomsprogression og gemcitabin-baseret behandling. Firmaet bag Onivyde, Ipsen, vil nu ansøge om markedsføringsgodkendelse til den nye indikation.