Immunterapi plus stereotaktisk kropsstrålebehandling viser effekt mod bugspytkirtelkræft

Opdivo (nivolumab) med eller uden Yervoy (ipilimumab) i kombination med stereotaktisk kropsstrålebehandling (SBRT) giver klinisk meningsfuld antitumoraktivitet hos patienter med refraktær metastatisk bugspytkirtelkræft (mPC).

Det viser et dansk randomiseret fase II-studie, som samtidig konkluderer, at bidraget fra SBRT endnu er ukendt og bør undersøges yderligere.

I studiet, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology, blev 84 patienter med refraktær mPC tilfældigt tildelt enten SBRT på 15 Gy i kombination med Opdivo alene (41 patienter) eller i kombination med Opdivo og Yervoy (43 patienter). Patienterne blev stratificeret ud fra performancestatus. De 84 patienter fik mindst én dosis af undersøgelsesbehandlingen.

Studiets primære endepunkt var klinisk fordelsrate (CBR), defineret som procentdelen af ​​patienter med fuldstændig eller delvis respons (PR) eller stabil sygdom. Sekundære endepunkter omfattede sikkerhed, responsrate, varighed af respons, progressionsfri overlevelse og samlet overlevelse. Eksplorative analyser inkluderede biomarkører relateret til fordelene.

Resultaterne viste, at CBR var 17,1 procent (8,0 til 30,6) for patienter, der fik SBRT/Opdivo og 37,2 procent (24,0 til 52,1) for patienter, der fik SBRT/Opdivo/Yervoy. PR blev observeret hos én patient, der fik SBRT/Opdivo, og varede i 4,6 måneder. Seks patienter, der fik SBRT/Opdivo/Yervoy, opnåede PR med en median responsvarighed på 5,4 måneder (4,2 til ikke nået).

Grad 3 eller højere behandlingsrelaterede bivirkninger forekom hos ti patienter (24,4 procent) i SBRT/Opdivo-gruppen og hos 13 (30,2 procent) i SBRT/Opdivo/Yervoy-gruppen. PD-L1-udtryk ved tumorandelsscore eller kombineret positivitetsscore på ≥ 1 procent var ikke forbundet med kliniske fordele. Derimod var nedsatte serum interleukin-6, interleukin-8 og C-reaktive proteinniveauer under behandlingen forbundet med bedre samlet overlevelse.