”Jeg havde håbet på noget mere, må jeg sige, og helst længere OS end de to måneder, som NALIRIFOX giver sammenlignet med GEM+NAB," siger Inna Chen.

Triple-behandling overgår dansk standard mod metastatisk pankreaskræft i første linje

ASCO GI: Behandling med flerstof-kemoterapien NALIRIFOX (liposomal irinotecan + 5-fluorouracil/leucovorin + oxaliplatin) øger overlevelsen i førstelinje mod metastatisk pankreatisk adenokarcinom sammenlignet med dansk standardbehandling.

Det viser fase III-studiet NAPOLI, der var ét af de fremhævede studier på den amerikanske kongres for gastrointestinale kræftsygdomme ASCO GI (abstract #LBA661). 

Metastatisk pankreaskræft har en meget dårlig prognose med en gennemsnitlig levetid på cirka syv måneder, og selv få måneder ekstra levetid er i princippet godt nyt.

I NAPOLI-studiet havde gruppen af patienter, der fik NALIRIFOX, en median samlet overlevelse (OS) på 11,1 måneder (HR 0,84 [95 % CI 0,71-0,99]; p = 0,04). I kontrolgruppen, som fik kemoterapikombinationen gemcitabin+nab-paclitaxel (GEM+NAB), der er én af førstelinjebehandlingerne i Danmark, var median OS 9,2 måneder. 

Median progressionsfri overlevelse var også signifikant forbedret i NALIRIFOX-armen. Her var tallene 7,4 måneder versus 5,6 måneder i GEM+NAB-armen (HR 0,70 [0,59-0,84]; p = 0,0001).

I forhold til komplet og delvis respons var tallene 41,8 procent (36,8 procent –46,9 procent) versus 36,2 procent (31,4 procent – 41,2 procent). 

NALIRIFOX overgår dermed GEM+NAB, som lige nu er foretrukne valg til patienter med metastatisk pankreaskræft på Herlev-Gentofte Hospital, fortæller overlæge Inna Chen. Alligevel, har hun ikke armene helt i vejret.

”Jeg havde håbet på noget mere, må jeg sige, og helst længere OS end de to måneder, som NALIRIFOX giver sammenlignet med GEM+NAB. Desuden skal man altid have bivirkningsprofilen in mente, når vi taler om en mere aggressiv flerstofkemoterapi, også i lyset af at et flertal af vores patienter med pankreaskræft i forvejen er meget komplekse,” siger hun. 

Bivirkninger kan påvirke livskvalitet.

Både NALIRIFOX-gruppen og GEM+NAB-gruppen havde højforekomst af grad 3/4 behandlingsfremkaldte bivirkninger (TEAE'er). 

Bivirkningerne inkluderede diarré (20,3 procent versus 4,5 procent), kvalme (11,9 procent versus 2,6 procent), hypokaliæmi (15,1 procent versus 4 procent), anæmi (10,5 procent versus 17,4 procent) og neutropeni (14,1 procent versus 24,5 procent).

”Over 20 procent får diarré, meget muligt relateret til forlænget eksponeringen for den aktive metabolit SN-38 i NALIRIFOX gruppen, i forhold til 4,5 procent efter GEM+NAB. Det er en stor forskel, og det er en bivirkning, som virkelig kan påvirke livskvaliteten. Vi ved jo også fra andre internationale studier og vores egne erfaringer fra klinikken, at triple-behandling er mere toksisk end dobbelt-kemoterapi. Så spørgsmålet er, om de to måneder er de ekstra bivirkninger mere værd fremfor ni måneder med færre livskvalitetssænkende bivirkninger,” siger Inna Chen.

Hun har svært ved at sige, hvordan triplebehandlingen NALIRIFOX i sidste ende – med bivirkningsprofilerne medregnet – står overfor de danske behandlingsstandarder GEM+NAB og FOLFIRINOX.

”Vi må se, hvad medicinrådet siger. Jeg synes, at den er svær. Man kan se, at triplebehandlingen er bedre ved direkte sammenligning. Så for patienter med god performancestatus, er det måske fint at have muligheden, da vi ikke har så mange behandlinger til patienterne lige nu.” 

Hun mangler desuden at se NALIRIFOX sat overfor FOLFIRINOX, som er den mest hyppigt anvendte førstelinjebehandling på andre danske hospitaler. I et andet fase III-studie, PRODIGE-4, havde gruppen af patienter, der fik FOLIRINOX, en median samlet overlevelse på 11,1 måneder. GEM+NAB er ligestillet med FOLFIRINOX til første linje behandling af patienter med metastatisk pankreaskræft.