Biomarkør kan stratificere patienter med cancer i bugspytkirtlen

Nicholas Willumsen

ASCO: Danske forskere mener, at biomarkøren, PRO- C6 der måler mængden af endotrophin i blodet, har potentiale til at kunne anvendes til en i højere grad skræddersyet behandling af pancreas cancer.

Serummarkøren, PRO-C6, som er et mål for endoptrophin, COL6a3-kæden, der er associeret med pancreas cancer har en uafhængig prognostisk værdi, hvilket antyder at endothrophin og den desmoplastiske reaktion spiller en nøglerolle i pancreas cancer, fastslår forfatterne bag et studie, der er blevet præsenteret (Abstrakt e16804) på den virtuelle ASCO kongres 2020.

Den nuværende diagnostiske tilgang til kræft i bugspytkirtlen er for det meste afhængig af en cytologisk undersøgelse ved hjælp af en endoskopisk ultralydsfin-nåls prøve. I en undergruppe af tilfælde forbliver en pancreas cancer-diagnose dog imidlertid ikke-konklusiv på grund af lav tumorcellularitet.

Men supplerende serumanalyse vil styrke diagnosticering samt stratificering til den for patienten rette behandlingsmodalitet som for eksempel kemoterapeutisk behandling ifølge studiets første forfatter, Nicholas Willumsen, Nordic Bioscience, som siger:

”Pro-C6 vil blandt andet kunne bruges til at afgøre hvorvidt kemoterapeutisk eller palliativ behandling vil være bedst for den enkelte patient.”

Om baggrunden for forsøget på at kunne anvende PRO-C6 forklarer forskerne:

”Pancreas kræft er den mest stroma-rige tumortype defineret ved øget kollagenaflejring og tumor fibrosis, hvilket resulterer i dårlig prognose og manglende behandlingsrespons. Spaltningsproduktet af type VI kollagen alpha 3 (COL6a3) kæde, også kendt som endothrophin, har vist sig at signalere egenskaber samt påvirke adskillige pro-tumorigeniske events ved at øge desmoplasia, angiogenese, inflammation og tumorvækst”.

I forsøgsstudiet målte forskerne serum PRO-C6 ved hjælp af ELISA (Bio Science) hos 814 patienter med cancer i pancreas (n = 15, 201, 164 og 434 i henholdsvis stadie 1-4) samt 87 patienter med godartede lidelser i pancreas fra det danske kliniske studie BIOPAC. Pancreas cancerne blev histologisk bekræftede, og patienter modtog standardbehandling i form af kirurgisk operation eller palliativ kemoterapi. Indholdet af PRO-C6 blev sammenlignet mellem patienter med cancer og patienter med godartede lidelser og korreleret med stadier.

”Associationerne mellem overlevelse, OS og PRO-C6 hos pancreas cancerpatienterne blev analyseret ved hjælp af Kaplan-Meyer-kurver og Cox-regressionsanalyse alene og efter justering for alder, køn, BMI, diabetes, rygning, præstationsstatus, svær afmagring i form af kakeksi, CA19-9, stadie og metastatisk spredning”, skriver Nicholas Willumsen, som konkluderer herpå:

"PRO-C6 blev forhøjet ved pancreas kræft sammenlignet med godartet sygdom (p = 0,009) og steg med tumorstadiet (p = 0,0006). Ved opdeling af PRO-C6 i kvartiler (Q1-Q4) blev der påvist et trinvist fald i median OS-tid (Q1: 380 dage, Q2: 264 dage, Q3: 236 dage, Q4: 176 dage, p <0,0001). Patienter i Q4 havde 85% øget risiko for at dø sammenlignet med Q1 (HR: 1,85, p <0,0001). Høj PRO-C6 (Q4) forblev associeret med dårlig overlevelse efter justering for co-variaterne (HR: 1,66, p = 0,0018). 

Om resultaterne siger Nicholas Willumsen, Nordic Bioscience, som har lavet forsøget i samarbejde med blandt andet Herlev og Gentofte Hospital’s onkologiske afdeling:

”PRO-C6 er en relativt god og robust markør, som måler på noget andet, end de andre markører overfor denne sygdomme gør. Det vil give god mening, at anvende PRO-C6 som en supplerende prognostisk markør.”