Lynparza anbefalet mod BRCA-muteret, metastatisk pankreaskræft

EMA’s komité for humane lægemidler, CHMP, har anbefalet Lynparza (olaparib) til godkendelse i EU mod metastatisk pankreaskræft med medfødte BRCA-mutationer.

Anbefalingen bygger på fase III-studiet POLO, udgivet i The New England Journal of Medicine. Studiet demonstrerede, at olaparib næsten fordoblede progressionsfri overlevelse med en median på 7,4 måneder sammenlignet med 3,8 måneder på placebo.

"POLO er det første randomiseret fase III-studie, der etablerer en biomarkør-drevet fremgangsmåde til behandling af metastatisk kræft i bugspytkirtlen, og det åbner døren til en ny æra med personlig pleje af denne svære at behandle kræft," siger hovedforfatter Hedy L. Kindler i en nyhed på ASCO’s hjemmeside. Hedy Kindler er læge og professor ved University of Chicago Medicine.

”Groft set responderede en ud af fem patienter på olaparib i en median på to år, hvilket er virkelig bemærkelsesværdigt for metastatisk kræft i bugspytkirtlen. For patienter med BRCA-drevet metastatisk kræft i bugspytkirtlen vil vi måske se en ændring i patienternes prognose fremadrettet.”

POLO-resultater vakte begejstring

POLO-studiet fik sidste år Benny Vittrup, der er specialeansvarlig overlæge og leder af den onkologiske del af Pancreascenter på Herlev Hospital til at glæde sig: 

”For første gang er vi optimistiske over muligheden for at få målrettet eller skræddersyet, individuel behandling til disse patienter. Det er spændende og befriende, at den mulighed er kommet til patienter med pancreascancer, der er en skrækkelig sygdom, som vi ikke har set nogen gennembrud for i lang tid. Standardbehandling er platinbaserede kemoterapi, som patienterne ikke kan tåle ret længe, og nu har vi måske så endelig fået noget, vi kan sætte i stedet, når behandlingsvinduet for kemoterapi lukker til,” udtalte Vittrup i forbindelse med, at POLO-studiets resultater blev præsenteret på ASCO 2019

Vittrup opfordrede desuden til at patienter med kræft i bugspytkirtken testes for BRCA1 og BRCA2 som konsekvens af Lynparzas demonstrerede effekt i POLO-studiet.  

Lynparzas sikkerhed og bivirkningsprofil i POLO-studiet var i overensstemmelse med tidligere forsøg.