Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ældre med BRCA-muteret bugspytkirtelkræft har også gavn af Lynparza

Ældre patienter med BRCA-muteret, metastatisk bugspytkirtel kræft opnår samme gode effekt med samme sikkerhedsprofil som hos yngre patienter, ved behandling med Lynparza (olaparib), viser en lille undergruppe-analyse af resultater fra fase III-studiet POLO.

Faktisk er der ikke signifikant forskel på yngre og ældre patienter med hensyn til progressionsfri overlevelse efter to år, konkluderer forskerne bag den nye analyse, der blev fremlagt på ESMO World Congress on Gastrointestinal Cancer 2020 i starten af juli (abstrakt S03).

Efter to år var 21 procent af patienterne i olaparib-armen mod nul procent af patienterne i placebo-armen fri for progression. For de yngre end 65 år var det 23 procent mod ni procent.

Derudover er sikkerhedsprofilen hos olaparib konsistent på tværs af aldersgrupper.

Forskerne understreger dog også selv, at det en meget lille population at drage konklusioner på, men det tyder i hvert fald på, at alderen ikke spiller ind på effekten af olaparib, heller ikke bivirkninger og sikkerhedsprofil var ændret.

Langvarig fordel ved olaparib

Nogle patienter, der var 65 år eller ældre, opnåede langvarig fordel gennem vedligeholdelsesbehandling med olaparib

I alt havde fire af 28 patienter (14 procent) ældre end 65 år en delvis respons (n = 3) eller komplet respons (n = 1) på vedligeholdelsesbehandling med olaparib.

Den ene komplette 65 årige responder havde metastatisk lungesygdom og havde modtaget 5,6 måneders kemoterapi som førstelinjebehandling. 

Ved dataafskæringen var responsvarigheden blandt ældre patienter mellem 10,2 og 32,2 måneder.

I alt oplevede 43 procent af patienterne, der blev behandlet med olaparib og var i alderen 65 år, en bivirkning, der var grad 3 eller større, sammenlignet med 33 procent af patienterne i placebo-armen (<65 år: 38 procent mod 21 procent).

Uønskede hændelser og sundhedsrelaterede livskvalitetsprofiler var konsistente mellem de ældre og yngre patienter.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift