Lovende data for ny vaccine mod bugspytkirtelkræft

Data fra fase 1/2-undersøgelsen af en ny vaccine mod kræft i bugspytkirtlen, kaldet TG01, viser, at 13 ud af 19 patienter (cirka 68 procent) var i live to år efter den første vaccination.

I forhold hertil varierer to-årsoverlevelsen i studier med lignende patienter, der kun har fået kemoterapi, fra 30 til 53 procent.

Resultaterne fra undersøgelsen viser også, at TG01 inducerede immunrespons i 92 procent af patienterne og havde en gunstig sikkerheds- og tolerabilitetsprofil.

Undersøgelsen omfatter patienter, der er blevet opereret for kræft i bugspytkirtlen, og som har modtaget kemoterapi (gemcitabin) i kombination med vaccinen. Fire centre fra Storbritannien og Norge deltog i undersøgelsen.

Nu vil det norske firma bag vaccinen, Targovax, fokusere på at indhente immune data, der kan vise en sammenhæng mellem vaccinens immunaktivering og overlevelse. Firmaet håber, at data kan præsenteres på den amerikanske kræftkongres ASCO i juni 2017.

TG01 er en peptidbaseret terapeutisk anti-kræftvaccine, som er rettet mod RAS-mutationer, som findes i mere end 85 procent af tilfælde af kræft i bugspytkirtlen, 50 procent af kolorektalkræfttilfælde og 20-30 procent af alle kræfttilfælde.