KRIS afviser Onivyde til bugspytkirtelkræft

KRIS afviser national ibrugtagning af Onivyde (irinotecan (liposomal)) til andelinjebehandling af kræft i bugspytkirtlen.

”De danske retningslinjer foreslår, at man til den her type patienter, som er i god almen tilstand, bruger irinotecan som førstelinjebehandling. I det studie, der ligger til baggrund for ansøgningen – selvom data er få – ser det ikke ud til, at behandling med Onivyde har nogen effekt, hvis man har fået irinotecan som førstelinjebehandling. Så både fordi effekten er begrænset, og fordi det ikke svarer til danske forhold, har vi ikke i sinde at anbefale det,” siger Steen Werner Hansen, der er formand for KRIS (koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin).

Afgørelsen faldt 1. februar på et af de sidste møder i KRIS, hvis arbejde sluttes op til sommerferien og herefter overtages endeligt af Medicinrådet.

Onivyde er en topoisomerasehæmmer, som er godkendt til metastatisk pancreasadenokarcinom i kombination med fluoruracil og folininsyre, hvor sygdommen er progredieret efter gemcitabin-baseret behandling.