Utilfreds Sundhedsstyrelse indkalder fire kræftcentre til møde om ulighed

Sundhedsstyrelsen er ikke tilfreds med, at bopæl er afgørende for overlevelseschancen for patienter, der opereres for kræft i bugspytkirtlen, og indkalder nu til faglig drøftelse af situationen.

” Vi har i Sundhedsstyrelsen et stort fokus på at sikre ensartet høj kvalitet af behandling af bugspytkirtelkræft i Danmark,” siger Helene Probst, centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Helene Probsts udtalelse kommer i forbindelse med, at direktør i Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, har bedt Sundhedsstyrelsen om at undersøge den forskellige behandlingskvalitet på de fire danske centre, som har tilladelse til at operere for kræft i bugspytkirtlen. Fiskers opfordring sker efter, at en ny rapport fra patientforeningen har vist en stor forskel i overlevelse for disse patienter i løbet af de første 30 dage efter operation afhængigt af hvor mange patienter, som opereres på hver enkelt center.

”Det står klart, at der er store forskelle. Det dokumenterer undersøgelsen, og det bør Sundhedsstyrelsen reagere på, så patienterne får de samme muligheder," siger Jesper Fisker. Og Helene Probst er da også enig i, at artiklen demonstrerer forskelle:

”Artiklen tyder på, at der er en række regionale forskelle i kvaliteten af behandlingen. Det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med, og derfor vil vi følge op på, hvordan vi sikrer høj kvalitet for alle patienter. Der er dog allerede en række initiativer i gang, herunder at de fire centre, der opererer patienter med kræft i bugspytkirtlen, har arbejdet med fælles national MDT-konferencer (multidisciplinære teamkonferencer) mv. med henblik på at bedre kvaliteten på tværs af landet,” forklarer hun.

Den nye undersøgelse dækker perioden 2011-2015, hvor de fire sygehuse opererede i alt 476 patienter med kræft i bugspytkirtlen. To af sygehusene, nemlig Rigshospitalet og Odense Universitetshospital, opererede næsten 80 procent af patienterne. Af undersøgelsen samt af årsrapport for 2015 og 2016 fra Dansk Pancreas Cancer Database (DPCD) kan man udlede, at disse to sygehuse har opnået bedre resultater end undersøgelsens to øvrige sygehuse, Aarhus og Aalborg, hvor der i hele den firårige periode kun blev opereret henholdsvis 46 og 56 patienter. Den absolutte bundscorer var Aalborg Universitetshospital, hvorfra reaktionerne fra lægefaglig direktør, Michael Brüner Schmidt, lyder:

”Vi kan ikke genkende det billede, som tegnes i Kræftens Bekæmpelses undersøgelse og i Onkologisk Tidsskrifts artikel om kræft i bugspytkirtlen. Derfor er vi på nuværende tidspunkt ved at dykke ned i data, så vi er helt sikre på, hvad der er op og ned i den her sag.”

Sundhedspolitisk Tidsskrift har forgæves forsøgt at få en kommentar fra lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, Jørgen Schøler.

I Sundhedsstyrelsen indkalder man nu til faglig drøftelse af de regionale forskelle ifølge Helene Probst.

”Sundhedsstyrelsen har bedt Danske Regioner om en status på arbejdet med de nationale MDT konferencer og har derudover indkaldt til en faglig drøftelse med de fire centre og relevante faglige selskaber om, hvordan man fremadrettet sikrer ensartet behandling af høj kvalitet på tværs af landet,” siger hun.