Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Fald i pakkeforløb blev indhentet i slutningen af 2020 for de fleste

Selvom der var et drastisk fald i henvisninger til kræftpakkeforløb under første corona-nedlukning i 2020, så nåede det samlede antal pakkeforløb for hele året samme niveau som tidligere år, viser ny rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Dog var der stadig markant færre henvisninger til pakkeforløb ved brystkræft og lungekræft i slut 2020 end i slut 2019. 

I forbindelse med rapportens udgivelse udtrykker sundhedsminister Magnus Heunicke (S) begejstring over, at sundhedsvæsenet har indhentet faldet i henvisninger, og over at det danske sundhedsvæsens evne til at præstere selv under en pandemi.  

Det ujævne forløb får dog Frede Olesen, adjungeret professor ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, og tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse til at frygte, at forsinkelsen vil kunne ses på kræftoverlevelsen på sigt.

”Det at vi nu har ligeså mange patienter i kræftpatienter i pakker som tidligere år, er ikke nødvendigvis så betryggende. De fleste patienter ender før eller siden i en kræftpakke, når det først står klart, at der er tale om kræft. Men man kunne frygte, at det diagnostiske hul på nogle måneder i foråret kan betyde, at dem som bliver fundet senere, vil have et mere fremskredent kræftstadie,” siger Frede Olesen. 

Lungekræft og brystkræft halter bagud

Samtidig ser det ud til, at der var betydeligt færre henvisninger til pakkeforløb for brystkræft og lungekræft. Det viser en anden rapport fra Sundhedsstyrelsen offentliggjort i marts. 

Det fik direktør for Kræftens Bekæmpelse, Jesper Fisker, til at udtale til Sundhedspolitisk Tidsskrift, at:

”[…] det er bekymrende, at det ser ud til, at der inden for enkelte områder er færre henvisninger til kræftpakker for f.eks. lungekræft og brystkræft. Det skal undersøges nærmere.”  

Rapporten viser, at i sidste kvartal af 2019 var der 6.323 henvisninger til brystkræftpakkeforløb, hvorimod der var 6.026 i samme periode for 2020. Faldet skyldes især Region Midtjylland, som har næsten 500 færre henvisninger til pakkeforløb for brystkræft i 4. kvartal for 2020 sammenlignet med 2019. Regionen havde 1.823 henvisninger til pakkeforløb for brystkræft i fjerde kvartal af 2019, og 1.338 i fjerde kvartal i 2020.

Lignende tal kan findes for lungekræft, men her er problematikken dog fordelt mere ligeligt over regionerne. I fjerde kvartal af 2019 var der 4.590 henvisninger til pakkeforløb og i 2020 var der 4.368 henvisninger i fjerde kvartal.

Patienterne udeblev

I december, da det stod klart, at der var langt færre, som havde fået kræftdiagnoser i foråret 2020, mødte almenpraktiserende læger noget kritik for at have afvist patienter med kræft. I den nye rapport fra Sundhedsstyrelsen anslår arbejdsgruppen dog, at faldet i henvisninger til pakkeforløb i foråret 2020 bedst kan forklares med, at danskerne i mindre grad end normalt søgte læge under første bølge af coronaepidemien.

I marts og april 2019 var der gennemsnitligt mellem 800.000 og 1.000.000 henvendelser til praktiserende læger i ugen, hvor der i ’corona-foråret’ 2020 var nogle uger med blot 700.000 henvendelser.

”Det er altid kedeligt, hvis folk ikke henvender sig med de symptomer, de sædvanligvis vil gøre. Om det så har haft konsekvenser, det vil vi først kunne se, når vi får opgjort sygelighed og dødelighed (om et år eller to, red.),” siger Anders Beich, praktiserende læge og formand for Dansk Selskab for Almen Medicin. 

Han er ikke selv så skeptisk omkring forsinkelsen, da det ikke er så nemt at afgøre, om det er positivt eller negativt at færre henvises til kræftpakker.  

”Ingen ved, hvad den optimale hit-rate er, og hvor mange patienter, vi skal henvise til kræftpakker for at finde den optimale balance mellem under- og overdiagnostik,” siger Anders Beich, der refererer til, at det langt fra er alle, som henvises til kræftpakke, der har kræft.

Et stort antal pakker nåede ikke forløbstiderne

Den nye rapport viser, at på landsplan blev i alt 80 procent af de registrerede pakkeforløb gennemført inden for standardforløbstiden.

Der var dog også en del pakkeforløb, som ikke nåede standardforløbstiden. Det var især kirurgi og strålebehandling i forhold til hovedhalskræft, blærekræft, prostatakræft og livmoderhalskræft, der var forsinket.

Rapporten viser også store regionale forskelle på forløbstiderne for forskellige kræfttyper. På baggrund af data fra fjerde kvartal af 2020 har Sundhedsstyrelsen bedt regionerne om redegørelser for udvalgte områder, hvor der ses en lav overholdelse af forløbstiderne. 

Det handler konkret om at: 

  • Region Hovedstaden skal redegøre for kirurgisk behandling af kræft i prostata og kirurgisk behandling af livmoderhalskræft.
  • Region Sjælland skal redegøre for kirurgisk behandling af lungekræft.
  • Region Syddanmark skal redegøre for medicinsk behandling af kræft i blæren og kirurgisk behandling af kræft i prostata.
  • Region Midtjylland skal redegøre for strålebehandling af kræft i tyk- og endetarm.
  • Region Nordjylland skal redegøre for kirurgisk behandling af kræft i prostata. Betydningen af anden bølge af corona i Danmark henover vintermånederne vil kunne ses i monitoreringsdata fra første kvartal af 2021.

Resultater fra redegørelsen forventes offentliggjort i slutningen af maj 2021 og vil også indeholde data for antallet af patienter udredt i kræftpakker og for overholdelsen af Sundhedsstyrelsens anbefalede forløbsfrister

Baggrund om data 

Den nationale monitorering af forløbstiderne på kræftområdet har været sat i bero i hele 2019 og 2020 grundet overgangen til nyt landspatientregister (LPR3). Det betyder, at der ikke er data fra 2019 at sammenligne med, men at seneste opgørelser er fra 2018.  

Data er opgjort anderledes i 2020 end ved tidligere udgivelsesår, og sammenligningen mellem kvartalerne i 2020 og med tidligere år skal ske med forbehold for, at opgørelsestidspunktet for 2020 er senere end normalt.

Et senere opgørelsestidspunkt medfører, at flere lange patientforløb medtages, og andelen af patientforløb, som ligger inden for standardforløbstiden, kan derved påvirkes til at ligge lavere i 2020 end ved tidligere år og ligger samtidig lavere i de første kvartaler i 2020 i forhold til de sidste. 

Monitoreringen af forløbstiderne på kræftområdet varetages af Sundhedsdatastyrelsen, og Sundhedsstyrelsen offentliggør på baggrund heraf en national kommentering af monitoreringsdataene. Med offentliggørelse af monitoreringsrapporten på kræftområdet for første-fjerde kvartal 2020 genoptages den kvartalsvise og årlige monitorering af kræftområdet. Sundhedsstyrelsen har i rapporten fokus på kommentering af 4. kvartal 2020.

Professor vil iværksætte risikobaseret mammografiscreening

Det danske mammografiscreeningsprogram bør retænkes, mener dansk kræftlæge. I stedet for systematisk at screene alle kvinder mellem 50 og 69 år, bør mammografierne baseres på risikovurdering. Han har været med til at udviklet et IT-værktøj til at gøre det.  

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift