Medicinrådet blæser på det 4. princip

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

AiRuiKa forlænger overlevelsen ved fremskreden spiserørskræft

ASCO: Det kinesisk lægemiddel AiRuiKa (camrelizumab)  kombineret med kemoterapi forlænger den samlede overlevelse ved fremskreden eller metastatisk planocellulær spiserørskræft.

Det viser data fra det kinesiske fase III-studie ESCORT-1st, som præsenteres på årets ASCO-konference (abstract #4000).

Ved en median opfølgning på 10,8 måneder forlængede kombinationen camrelizumab plus kemoterapi den samlede overlevelse signifikant sammenlignet med placebo plus kemoterapi. Overlevelsen var 15,3 måneder i den eksperimentelle arm og 12,0 måneder i kontrolarmen.

Camrelizumab plus kemoterapi forlængede også den progressionsfri overlevelse sammenlignet med placebo plus kemoterapi (6,9 måneder mod 5,6 måneder). Den samlede responsrate var 72,1 procent i den eksperimentelle arm og 62,1 procent i kontrolarmen.

Forekomsten af alvorlige, behandlingsrelaterede bivirkninger var 30,2 procent i camrelizumab-gruppen og 23,2 procent i placebogruppen.

På baggrund af resultaterne konkluderer de kinesiske forskere, at kombinationen camrelizumab plus kemoterapi har potentiale til at blive en ny standardførstelinjebehandling til patienter med fremskreden eller metastatisk planocellulær spiserørskræft. Camrelizumab er i forvejen betinget godkendt i Kina til behandling af recidiverende eller refraktær Hodgkins lymfon.

ESCORT-1st-studiet inkluderer 596 patienter, som blev randomiseret 1:1 til enten camrelizumab (200 mg) eller placebo kombineret med op til seks runder kemoterapi bestående af paclitaxel (175 mg/m2) og cisplatin (75 mg/m2). De primære endepunkter var samlet overlevelse og progressionsfri overlevelse.

På dette års ASCO-konference præsenteres desuden resultater fra det internationale fase III-studie CheckMate 648 (abstract #LBA4001), hvori man har undersøgt kombinationen Opdivo (nivolumab) plus kemoterapi samt nivolumab plus ipilimumab til behandling af fremskreden planocellulær spiserørskræft.

Eva Holtved, overlæge ved onkologisk afdeling på Odense Universitetshospital, mener, at resultaterne fra CheckMate 648 meget vel kan blive praksisændrende. Læs mere om resultaterne her.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

Feed ikke fundet.