Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Cabometyx øger fortsat progressionsfri overlevelse mod særlig variant af skjoldbruskkirtelkræft

ESMO: Cabometyx (cabozantinib) viser fortsat en vedvarende og markant reduktion i risiko for sygdomsprogression og død hos patienter med radiojod-refraktær differentieret skjoldbruskkirtelkræft, der tidligere har modtaget VEGFR-målrettet terapi. 

Det viser den endelige analyse af resultater fra fase III-studiet COSMIC-311 fra den europæiske kræftkongres ESMO2021 (abstrakt #LBA67).

En median opfølgning på 10,1 måneder viste, at cabozantinib fortsatte med at demonstrere overlegen median progressionsfri overlevelse (mPFS) med en reduktion i risiko for sygdomsprogression eller død på 78 procent sammenlignet med placebo (hazard ratio [HR]: 0,22, 96% konfidensinterval [CI]: 0,15-0,32; p <0,0001).

Den endelige analyse bekræftede også, at cabozantinibs effekt blev opretholdt, uanset hvilken tidligere VEGFR-målrettet terapi der var blevet brugt forinden.  

Sikkerhedsprofilen i COSMIC-311 var i overensstemmelse med den, der tidligere blev observeret for cabozantinib, og bivirkninger (AE'er) blev administreret med dosisændringer.

Behandlingsstop på grund af behandlingsrelateret AE'er (TEAE'er) lå på 8,8 procent for cabozantinib mod 0 procent for placebo. Grad 3/4 TEAE forekom hos 62 procent af patienterne, der fik cabozantinib mod 28 procent til placebo uden behandlingsrelaterede grad 5-hændelser. 

I august gik det europæiske lægemiddelagentur, EMA, i gang med at evaluere cabozantinib til denne patientgruppe.  

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift