Retsevmo anbefalet mod RET-forandret kræft i skjoldbruskkirtlen

Medicinrådet anbefaler RET-hæmmeren Retsevmo (selpercatinib) mod RET-muteret medullær kræft i skjoldbruskkirtlen.

”Medicinrådet finder det sandsynliggjort, at selpercatinib er en mere effektiv og sikker behandling end cabozantinib,” skriver rådet i deres anbefaling

Data indikerer, at selpercatinib sandsynligvis medfører, at mange patienter med RET-muteret medullær kræft i skjoldbruskkirtlen vil opleve, at deres kræfttumor mindskes, og at der vil gå væsentlig længere tid, førend deres kræftsygdom igen forværres, skriver rådet. Samtidig giver det færre alvorlige bivirkninger, end det lægemiddel man bruger i dag.

Selvom de tilgængelige data er lovende, så er de også usikre, skriver rådet. Derfor anbefaler Medicinrådet, at der i klinikken indsamles effekt- og bivirkningsdata for patienter, som behandles med selpercatinib. 

Medicinrådet vil senest om tre år tage stilling til, om anbefalingen stadig skal gælde.  

Medicinrådet anbefaler, at patienter ikke efterfølgende behandles med cabozantinib, da der ikke er data for effekten efter behandling med selpercatinib.  

Ikke anbefalet mod lungekræft

For patienter med RET-fusion-positiv ikke-småcellet lungekræft er værdien mere usikker, vurderer rådet. Medicinrådet anbefaler derfor ikke selpercatinib til RET-fusion-positiv lungekræft. Medicinrådet kan ikke vurdere, om selpercatinib er mere effektivt end platinbaseret kemoterapi, men vurderer, at selpercatinib kan være mere effektivt end docetaxel. 

Selpercatinib medfører muligvis, at patienters kræfttumorer mindskes, og at der vil gå længere tid, førend deres kræftsygdom igen forværres. Dette gælder dog kun, når selpercatinib sammenlignes med docetaxel, hvorimod Medicinrådet ikke kan fastslå en værdi for patienter, der ellers kan behandles med platinbaseret kemoterapi. 

Omkostningerne til selpercatinib er dog for høje i forhold til usikkerheden omkring effekten til patientgruppen, slutter rådet. Derfor endte det ikke i en anbefaling til denne patientgruppe.

Rådet anbefaler ikke til bestemt skjoldbruskkirtel

Medicinrådet anbefaler heller ikke selpercatinib til patienter med RET-fusion-positiv jod-refraktær kræft i skjoldbruskkirtlen. Det skyldes, at datagrundlaget er så usikkert, at Medicinrådet ikke kan vurdere, om lægemidlet er effektivt til patientgruppen, skriver rådet.  

”Vurderingerne af værdien for patienterne er i alle tilfælde usikre, da selpercatinib kun er undersøgt i ét mindre ikke-kontrolleret studie. Kvaliteten af data er derfor meget lav. Det betyder, at nye studier med høj sandsynlighed kan ændre konklusionen,” konkluderer Medicinrådet.