Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kvinder med brystkræft har øget risiko for diabetes

Kvinder med brystkræft har 23 procent højere risiko for at udvikle diabetes i de første fem år efter diagnosen. Det viser en ny dansk undersøgelse, som blev præsenteret på årsmødet i American Diabetes Association (ADA).

Studiets resultater er ifølge en forskerne, epidemilog Reimar W. Thomsen fra Aarhus Universitetshospital, et tydeligt signal om, at risikoen for diabetes er øget, når man har haft brystkræft, og noget, som læger skal være opmærksomme på og informere brystkræftpatienter om.

Megen af den hidtidige forskning i ​​forbindelsen mellem brystkræft og diabetes har fokuseret på, om diabetes er en risikofaktor for brystkræft, og ikke omvendt. Blandt andet viser en metaanalyse fra 2018, som har gennemgået 18 studier, en lidt højere risiko for brystkræft hos kvinder med diabetes. Forskerne fandt imidlertid bevis for, at risikofaktoren kan være fedme, og ikke diabetes i sig selv.

I den nye undersøgelse brugte forskere sundhedsregistre til at følge kvinder i Danmark i op til 12 år i perioden 2005-2016. De sammenlignede 33.909 kvinder, der var ældre end 50 år, og som havde nybegyndt brystkræft, med 313.998 kvinder uden brystkræft. Gennemsnitsalderen i begge grupper var 66 år, fedme var sjælden (hhv. fire procent mod tre procent), mens statinbehandling (21 procent i begge grupper) og hormonbehandling (36 procent mod 32 procent) var mere udbredt.

Resultaterne viste, at i det første år efter en brystkræftdiagnose var kvinderne i brystkræftgruppen 15 procent mere tilbøjelige til at udvikle diabetes end dem i sammenligningsgruppen, efter der var blevet tilpasset for faktorer som alder, civilstatus,  medicinsk historie, medicin og komorbiditet.

Efter en gennemsnitlig opfølgningsperiode på lidt over fem år var risikoen for diabetes 23 procent højere i brystkræftgruppen – med 8,4 nye tilfælde per 1.000 kvinder – sammenlignet med 6,8 ​​nye tilfælde per 1.000 kvinder i sammenligningsgruppen.

Kvinder i brystkræftgruppen, der udviklede diabetes, var mere tilbøjelige til at bruge insulinbaseret behandling, hvilket tyder på, at de havde mere alvorlig diabetes, sammenlignet med dem i kontrolgruppen (hhv. fem procent og to procent). De var også mere tilbøjelige til at blive behandlet med insulin alene (fire procent mod en procent).

Det er ikke klart, hvorfor patienter med brystkræft har en højere risiko for diabetes, men Reimar W. Thomsen peger på, at kræftmedicin kan spille en rolle. Han bemærker desuden, at kræft i sig selv kan forårsage inflammation, som kan have konsekvenser for helbredet.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift