Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Børnekræft-overlevere har højere risiko for at dø af brystkræft

Kvinder, der har overlevet kræft i barndommen, har en højere risiko for at dø af brystkræft end kvinder med nyopstået kræft.

Det viser er nyt studie, som har taget udgangspunkt i den amerikanske kohorte Childhood Cancer Survivor Study.

I studiet, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology (https://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.18.02219), deltog i alt 274 kvindelige deltagere, der var blevet diagnosticeret med kræft i perioden 1970-1986, før de fyldte 21 år, og derefter diagnosticeret med brystkræft. Deltagerne blev matchet med en kontrolgruppe på i alt 1.095 kvinder med nyopstået brystkræft.

Resultaterne viste, at 92 af de kvinder, som havde haft kræft i barndommen, døde i perioden. 49 som følge af brystkræft. Den samlede overlevelse efter brystkræft var 73 procent efter ti år. Den efterfølgende risiko for død som følge af en hvilken som helst årsag var højere blandt de kvinder, der havde haft kræft som børn end hos kontrollerne (HR, 2,2; 95% CI, 1,7 til 3,0) og forblev højt efter justering til brystkræftbehandling (HR, 2,4; 95% CI, 1,7 til 3,2).

Selvom brystkræftspecifik dødelighed var beskedent forhøjet blandt de, der havde overlevet kræft som børn, (HR, 1,3; 95% CI, 0,9 til 2,0), var overleverne fem gange mere tilbøjelige til at dø som følge af andre sundhedsrelaterede årsager, herunder andre efterfølgende maligne neoplasmer samt hjerte-kar- eller lungesygdom (HR, 5,5; 95% Cl, 3,4 til 9,0). Den kumulative forekomst af en anden asynkron brystkræft blev også forhøjet signifikant sammenlignet med kontroller.

Den øgede dødelighed afspejler byrden ved komorbiditet og fremhæver behovet for risikoreducerende interventioner, mener forskerne bag resultaterne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift