Svend Hartling-modellen er taget ud af produktion

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Dansk glæde over forbedret overlevelse ved fremskreden brystkræft

ESMO: Patienter med avanceret brystkræft lever klinisk meningsfuldt længere, hvis de behandles med CDK4/6-hæmmere sammen med fulvestrant.

Erik Jakobsen, overlæge på Onkologisk afdeling på Sygehus Lillebælt, og professor emeritus, Nils Brünner, glæder sig over det mulige fremskridt også for danske patienter.

Deres reaktion kommer på baggrund af resultater fra to fase III-studier, der søndag blev præsenteret (Abstrakt LBA6_PR) og (Abstrakt LBA7_PR) på ESMO-kongressen i Barcelona.

De to studier – MONARCH 2 og MONALEESA 3 – inkluderede forskellige patientpopulationer, såvel som forskellige CDK4/6-hæmmerpræparater anvendt i forskellige behandlingslinjer.   

”Det er godt nyt, for det er patienter, som er svære at hjælpe. Det her kan ændre daglig praksis. Det er spørgsmål om man vil betale for det i Danmark, men det vil jeg mene, når man ser sådan en forbedring af samlet overlevelse,” siger Nils Brünner, professor emeritus på Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi ved Københavns Universitet og CEO for Scandion Oncology.

Han har ikke selv bidraget til undersøgelserne, men han påpeger, at det er vigtige studier, fordi de afprøver præparaterne enkeltvis.

MONARCH 2 undersøgte hæmmeren Verzenios (abemaciclib) (plus fulvestrant) hos patienter med fremskreden brystkræft, efter at hormonterapi havde slået fejl - og uanset patienternes menopausale status. Monaleesa-3-studiet undersøgte Kisquali (ribociclib) (plus fulvestrant) som første- eller andenlinje behandling hos postmenopausale brystkræftpatienter.

Samlet set giver resultaterne fra de to fase III-studier den behandlende læge det fulde spektrum af valg af CDK4/6-hæmmer for hver enkelt patient, skønt de to CDK4/6-hæmmere har lidt forskellige toksicitetsprofiler.

Samlet overlevelse er klinisk meningsfuld

Monarch 2 viste en statistisk og klinisk meningsfuld forbedring i den samlede overlevelse med CDK4/6-hæmmeren abemaciclib plus fulvestrant i præ-, peri- og postmenopausale patienter med HR + HER2-avanceret brystkræft og resistente over for hormonbehandling.

Median forbedret overlevelse var 9,4 måneder, og bivirkninger svarede til dem, der er kendte ved abemaciclib-præparater, konkluderer forskerholdet.

"Resultater fra Monarch 2-studiet, der blev præsenteret for to år siden, viste signifikant forbedring i progressionsfri overlevelse for patienter behandlet med kombinationen af ​​abemaciclib plus fulvestrant sammenlignet med fulvestrant alene. Nu, med yderligere opfølgning, har vi samlede overlevelsesdata, der viser en statistisk signifikant og klinisk meningsfuld forbedring i den samlede overlevelse ved kombinationen,” udtaler førsteforfatter George Sledge i en artikel udsendt af ESMO. Han er professor ved Stanford University School of Medicine, USA.

George Sledge fortsætter:

”Den vigtigste konklussion fra denne undersøgelse - og fra andre lignende undersøgelser - er, at CDK4/6-hæmmere signifikant forlænger den tid, patienter forbliver i remission og forbedrer den samlede overlevelse markant. Derfor er det meget rimeligt at disse (hæmmere, red.) skal i betragtning som standardbehandlinger for patienter med metastatisk brystkræft.”

Effekt ved kombinationsbehandling 

Resultaterne af Monaleesa-3 viser, at førstelinje såvel som anden-linje-behandling med CDK4/6-hæmmeren ribociclib (Kisqali) plus fulvestrant signifikant forbedrer den samlede overlevelse hos postmenopausale patienter med HR + HER2-avanceret brystkræft. Fordelene ved ribociclib plus fulvestrant blev set hos kvinder, der ikke tidligere blev behandlet med hormonbehandling, såvel som hos dem, der var blevet resistente over for endokrin terapi.

"Dette er betydelige, praksisændrende resultater, idet vi nu kan sige, at patienter med avanceret brystkræft vil få en samlet overlevelsesgevinst, hvis de får CDK4/6-hæmmeren ribociclib med det samme ved tilbagefald,” udtaler studieforfatter Dennis Slamon i en artikel fra ESMO. Han er professor ved University of California, Los Angeles, USA.

Han uddyber:

"Data fra Monaleesa-3 viser tydeligt, at hvis postmenopausale patienter får hæmmer-præparatet sammen med hormonterapi, er der en betydelig fordel – ikke kun i den progressionsfrie overlevelse, som allerede var blevet offentliggjort – men nu også samlet overlevelse, som er det sværeste endepunkt at nå og det vigtigste med hensyn til at påvirke sygdommen.”

Erik Jakobsen, overlæge på Onkologisk afdeling på Sygehus Lillebælt, som har deltaget i undersøgelsen, siger: 

Det er imponerende resultater, som betyder, at kombinationen med CDK4/6-hæmmere og fulvestrant ikke kan undgå at blive standardbehandling til kvinder med denne type brystkræft fremover. Den opfylder alle de forventninger, man har som behandler til et nyt behandlingsregime: Den forlænger den progressionsfri overlevelse, har høje responsrater, hurtigt respons, få bivirkninger og udskyder det tidspunkt, hvor det bliver nødvendigt med kemo. Og ikke mindst forlænger kombinationen af Kisqali og fulvestrant den samlede overlevelse. Det har vi gået og ventet på. Det er fornemme resultater.”

Refleksioner over MONARCH-2 og MONALEESA-3

Af yderligere kommentarer til relevansen af ​​de nye studier, udtaler professor Nadia Harbeck, München Universitet, Tyskland.

”Resultaterne af Monarch 2 komplementerer de resultater, der er rapporteret i Monaleesa-3. Abemaciclib er den tredje CDK4/6-hæmmer, der viser en samlet overlevelsesgevinst ved avanceret HR+HER2-brystkræft. Sammen med de data, vi tidligere har set med palbociclib og ribociclib, styrker disse nye data argumentet om, at vi skal starte behandling mod metastatisk brystkræft med en CDK4/6-hæmmer plus endokrin terapi, fordi disse lægemidler væsentligt forbedrer patientresultater sammenlignet med antihormonal behandling alene.” 

Hun tilføjede, at hun gerne vil se detaljerede livskvalitetsdata fra Monarch 2 til at ledsage overlevelsesdataene og håbede, at dette vil blive tilgængeligt i fremtiden. Desuden sagde hun, at disse resultater gør lægerne og patienterne håbefulde for resultaterne af CDK 4/6-hæmmerundersøgelserne i tidlig brystkræft - hvoraf de første rapporteres i den nærmeste fremtid.

Medicinrådet anbefaler immunterapi mod aggressiv brystkræft

For første gang anbefaler Medicinrådet immunterapi, i form af Tecentriq (atezolizumab) i kombination med nab-paclitaxel, til behandling af patienter med lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft, hvis tumorer har et PD-L1-udtryk på mindst en procent.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift