For meget Go'morgen-TV - for lidt sundhed, Heunicke

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Professor: Vigtigste nyhed i år er inden for metastatisk HER2-positiv brystkræft

SABCS: Det studie, som professor Anders Bonde Jensen, som er overlæge på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital, mener, er mest interessant på årets SABCS og det, som umiddelbart får størst betydning nu og her, er fase II-studiet HER2CLIMB.

HER2CLIMB viser, at tilføjelse af tyrosinkinasehæmmeren (TKI'en) tucatinib til trastuzumab og kemoterapi forbedrer overlevelsen for patienter med metastatisk HER2-positiv brystkræft.

”Det er så tydelig en overlevelsesforbedring, at det vil være et studie, som bør lede til godkendelse af stoffet snart. Det er umiddelbart anvendeligt nu og her, når de vigtige procedurer er gået igennem. Det er det i år, som står først for i forhold til at kunne ændre vores behandlingsstrategi så hurtigt, vi kan,” siger Anders Bonde Jensen.

Han anslår, at der går mellem et halvt og et helt år, inden lægemidlet er blevet behandlet af først det amerikanske lægemiddelagentur FDA, det europæiske lægemiddelagentur EMA, og så Medicinrådet, og det kan blive et tilbud for danske patienter.

En godkendelse af tucatinib vil betyde endnu en mulighed til gruppen af HER2-positive patienter, hvor der i forvejen er mange gode muligheder, fortæller Anders Bonde Jensen.

”Det betyder, at vi får endnu en god mulighed for at give patienterne en behandling, som forbedrer deres situation efter, at de har fået anden behandling. En væsentlig ting ved tucatinib er, at det også virker på patienter med spredning til hjernen, som er en af de ting, vi virkelig slås med. Jo længere tid, man har behandlet patienter med HER2-positiv sygdom, som har metastaseret, des større er risikoen for hjernemetastaser. Der er meget få af de stoffer, vi ellers har til rådighed, som for alvor gør en forskel for denne gruppe. Så det er rigtigt positivt for dem, at der er effekt med tucatinib,” siger han.

Han fremhæver også det helt nye antistofkonjugatet trastuzumab deruxtecan (T-Dxd), som er testet hos patienter, som har været igennem megen behandling, men stadig ser ud til at have gavn af behandlingen. På SABCCS viste resultaterne af fase II-studiet DESTINY-Breast01, at T-Dxd gav en markant effekt hos kvinder med stærkt forbehandlet HER2-positiv metastatisk brystkræft.

”Det bliver rigtigt spændende at se, når der kommer fase III-resultater. Det er både interessant, fordi det ser ud til at have nogle kliniske implikationer, men også fordi selve stoffet er et helt nyt koncept og en spændende måde at arbejde på, som helt klart kan åbne nogle nye muligheder,” siger Anders Bonde Jensen og opsummerer:

”Alt i alt har vi fået nogle nye stoffer til HER2-positiv sygdom, som komplementerer dem, vi har i forvejen, og som giver nogle bedre muligheder for vores patienter.”

NELSON-ekspert: Ingen argumenter for at forsinke screening af rygere

Hver femte danske dødsfald på grund af lungekræft ville kunne blive forhindret, hvis Danmark indfører et CT-baseret screeningsprogram for lungekræft, vurderer den hollandske screeningsekspert, Harry J. de Koning, som har udført Europas største studie nogen sinde af effekten af at screene tidligere og nuværende rygere.

Læs mere ...

Onkologisk Tidsskrift lancerer i Sverige

Medicinske Tidsskrifter,har lanceret sit første medie i Sverige, nemlig Onkologisk Tidskrift (på svensk er der kun ét "s" i Tidsskrift), som også var virksomhedens første medie i Danmark.

Læs mere ...

ASCO håber stadig at kunne afholde årsmøde trods corona

På nuværende tidspunkt planlægger det amerikanske kræftselskab ASCO fortsat at afholde sit årlige møde i Chicago, der er sat til 29. maj-2. jun, men udvikler alternative scenarier, hvis det skulle blive nødvendigt at aflyse det fysiske møde pga. COVID-19.

Læs mere ...

Laboratorieforsøg: Statiner sulter kræftceller ihjel

I laboratorieforsøg med humane celler har forskere ved Johns Hopkins Medicine i USA fundet, at statiner kan dræbe kræftceller ved at 'sulte dem ihjel'. Resultaterne forbedrer ifølge forskerne tidligere beviser for, at statiner kan være værdifulde til bekæmpelse af nogle former for kræft.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift