Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ny TKI forbedrer overlevelsen ved HER2-positiv brystkræft

SABCS: Tilføjelse af tyrosinkinasehæmmeren (TKI'en) tucatinib til trastuzumab og kemoterapi forbedrer overlevelsen for patienter med metastatisk HER2-positiv brystkræft.

Det viser resultater fra fase II-studiet HER2CLIMB, som onsdag blev præsenteret på SABCS. Overlæge, professor Signe Borgquist fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital finder resultaterne interessante.

”Det er spændende, at der er kommet et helt nyt lægemiddel mod HER2-positiv brystkræft, som kan give en tillægsværdi til trods for, at patienterne allerede tidligere er tungt behandlede med kemoterapi og anti-HER2-rettet behandling. Nu skal vi have mere klarhed over, hvilke patienter som vil have glæde af behandlingen,” siger Signe Borgquist.

I HER2CLIMB-studiet, hvis resultater er offentliggjort i New England Journal of Medicine er tucatinib i kombination med trastuzumab og capecitabin sammenlignet med trastuzumab og capecitabin alene hos patienter med behandlet HER2-positiv metastatisk brystkræft. Det primære endepunkt var progressionsfri overlevelse (PFS) blandt de første 480 patienter, der gennemgik randomisering. Sekundære endepunkter vurderet i den samlede population (612 patienter) inkluderede samlet overlevelse (OS), PFS blandt patienter med hjernemetastaser, bekræftet objektiv responsrate samt sikkerhed.

Resultaterne viser, at PFS efter et år var 33,1 procent i tucatinib-kombinationsgruppen og 12,3 procent i placebokombinationsgruppen (risikoforhold for sygdomsprogression eller død, 0,54; 95 procent konfidensinterval [CI], 0,42 til 0,71; P < 0,001), og medianvarigheden af ​PFS var hhv. 7,8 måneder og 5,6 måneder.

OS efter to år var 44,9 procent i gruppen, der fik tucatinib-kombination og 26,6 procent i gruppen, der fik placebo-kombination (risikoforhold for død, 0,66; 95 procent CI, 0,50 til 0,88; P = 0,005), mens den gennemsnitlige OS var hhv. 21,9 måneder og 17,4 måneder.

Blandt patienter med hjernemetastaser var PFS efter et år 24,9 procent hos de patienter, der fik tucatinib-kombination, og nul procent i placebokombinationsgruppen (risikoforhold, 0,48; 95 procent CI, 0,34 til 0,69; P <0,001), og median PFS var hhv. 7,6 måneder og 5,4 måneder.

Almindelige bivirkninger i tucatinib-gruppen inkluderede diarré, palmar-plantar erythrodysesthesia syndrom, kvalme, træthed og opkast. Diarré og forhøjede aminotransferase niveauer af grad 3 eller højere var mere almindelige i gruppen, der fik tucatinib-kombination, end i placebokombinationsgruppen.

Signe Borgquist påpeger, at det på sigt ville have været interessant at se, om tucatinib også havde den positive effekt, som er vist i HER2CLIMB-studiet, sammen med andre typer kemoterapi, som ikke i samme udstrækning som capecitabin giver diarré.

SKA og Onkologisk Tidsskrift lancerer virtuelt Post-ESMO

Efter en succesrig serie af Post-ASCO webinarer i juni har SKA (Sammenslutningen af Kræftafdelinger i Østdanmark) og Onkologisk Tidsskrift besluttet at videreføre konceptet til efterårets ESMO-kongres, der akkurat som ASCO bliver virtuelt på grund af risikoen for coronasmitte. 

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift