- først med nyheder om medicin


Motion mindsker brystkræftpatienters risiko for tilbagefald

Brystkræftpatienter, som dyrker et minimum af motion før og efter et kemoterapi-forløb, har lavere risiko for at få tilbagefald af deres sygdom, og de lever længere, viser nyt amerikansk studie. 

Studiet er en prospektiv analyse på 1.340 patienter, som er offentliggjort i tidsskriftet Journal of the National Cancer Institute. I studiet indhentede forskerne informationer om patienternes fysiske aktivitetsniveau før diagnose, mens behandling stod på og med ét- og toårs intervaller efter studiestart. Patienter blev kategoriseret i henhold til de amerikanske retningslinjer for fysisk aktivitet. De blev således inddelt i fire grupper: Inaktive, lav-aktive, moderat aktive (opfylder retningslinjerne) eller højaktive. 

Fælleseksponeringsanalyser af data viste, at de patienter, der overholdt retningslinjerne før og et år efter diagnosen, oplevede statistisk signifikante reduktioner i risiko for tilbagefald (HR=0,59; 95% CI 0,42-0,82) og mortalitet (HR=0,51; 95% CI 0,34-0,77). Sammenhængen var stærkere ved toårs opfølgning på tilbagefald (HR=0,45; 95% CI 0,31-0,65) og mortalitet (HR=0,32; 95% CI 0,19-0,52). 

I tidsafhængige analyser, hvor aktivitet fra alle tidspunkter blev medregnet, observerede forskerne en klar sammenhæng imellem aktivitetsniveau og risiko for død (lav-aktive (HR=0,41; 95% CI 0,24-0,68), moderat aktive (HR=0,42; 95% CI 0,23-0,76) og højaktive patienter (HR=0,31; 95% CI 0,18-0,53). 

Forskerne konkluderede, at overholdelse af de amerikanske minimumsretningslinjer for fysisk aktivitet både før diagnose og efter behandling synes at være forbundet med statistisk signifikant reduceret risiko for tilbagefald og dødelighed blandt brystkræftpatienter. Betragtes aktivitet fra alle tidspunkter, inklusive under behandling, var lavere volumener af regelmæssig aktivitet forbundet med overlevelsesfordele, som var sammenlignelige med opfyldelse og overskridelse af retningslinjerne.