Kræftens Bekæmpelse og Hjerteforeningen bør træde varsomt

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

6,5 års opfølgning: Kisqali øger overlevelse markant mod fremskreden brystkræft

Christina Bjerre

Christina Bjerre

ESMO: Behandling med CDK4/6-hæmmeren Kisqali (ribociclib) forlænger samlet overlevelse med et år for postmenopausale HR+/HER2- brystkræftpatienter.

Det bekræftes af 6,5 års data fra fase III-studiet MONALEESA-2, der blev fremlagt under ESMO2021-kongressen (abstrakt #LBA17). Førstelinjebehandling med ribociclib og letrozol er klinisk meningsfuld og forlænger levetiden signifikant - samlet overlevelse bliver øget med et år i forhold til letrozol og placebo.

MONALEESA-2 har tidligere fremlagt markante tal for progressionsfri overlevelse, men det er første gang, man kan dokumentere en klinisk meningsfuld og signifikant bedring i overlevelse hos gruppen af postmenopausale patienter med HR+/HER2- fremskreden brystkræft, der modtager førstelinjebehandling med en CDK4/6-hæmmer.

“Det er enormt betryggende for både klinikere og patienter,” udtaler Christina Bjerre, afdelingslæge på Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalet, om de nye data.

“Det bekræfter os i den standardbehandling, vi giver i dag, selvom vi i øjeblikket behandler med abemaciclib (en anden af de tre godkendte CDK4/6-hæmmere, red.)."

Udskyder første kemobehandling betragteligt

Et andet vigtigt aspekt ifølge Christina Bjerre er desuden, at patienter, der får en CDK4/6-hæmmer som ribociclib kan vente markant længere med at starte kemoterapi: “Tiden til første kemoterapi udskydes med et helt år, hvilket har enormt stor værdi for patienterne.”

I alt 668 postmenopausale patienter med fremskreden HR+/HER2- brystkræft deltog i forsøget. Patienterne blev randomiseret til en førstelinjebehandling med enten ribociclib og letrozol eller placebo og letrozol.

Endelig samlet overlevelse (OS) blev evalueret efter 400 dødsfald, og her viste ribociclib + letrozol signifikant bedre OS end placebo + letrozol (median 63,9 måneder mod 51,4 måneder; HR 0,76; 95 procent CI, 0,63-0,93; p=0,004) og nåede grænsen for statistisk signifikans. Den estimerede OS-rate efter seks år var 44,2 procent for ribociclib-armen versus 32 procent for placebo-armen.

Tid til første kemobehandling lå på median 50,6 måneder for ribociclib-gruppen og på 38,9 måneder med placebo (HR 0,74; 95 procent CI, 0,61-0,91).

Typen og graden af bivirkninger i studiet stemte overens med tidligere resultater.

 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift