- først med nyheder om medicin

Første fase III-data: Enhertu fordobler PFS efter Kadcyla mod HER2-positiv metastatisk brystkræft

SABCS: Enhertu (T-DXd) i tredje behandlingslinje fordobler PFS og øger overlevelsen markant mod HER2-positiv metastatisk brystkræft efter progression på behandling med Kadcyla (T-DM1) sammenlignet med et kemoterapiregime. Det ligner en ny standardbehandling, siger forskere.

Bent Ejlertsen

”Det er imponerende resultater. Det er en behandling, vi gerne vil anvende, hvis Medicinrådet vurderer, at prisen er den rette,” siger Bent Ejlertsen, professor og overlæge på Rigshospitalets Kræftafdeling. Han er desuden lægelig leder i Dansk Breast Cancer Group. 

Medicinrådet afviste i efteråret 2021 T-DXd som tredjelinjebehandling efter T-DM1, da prisen, ifølge rådet, var for høj i forhold til dokumentationens kvalitet. På det tidspunkt havde rådet kun resultater fra det ikke-kontrollerede fase II-studie DESTINY-Breast01 til rådighed. 

Det har hermed ændret sig, da vi nu har de første offentliggjorte resultater fra fase III-studiet DESTINY-Breast02, der blev præsenteret på brystkræftkongressen i San Antonio, USA, SABCS 2022 (abstract #G2-01). 

Resultaterne fra fase III-studiet viser en fordobling af progressionsfri overlevelse (PFS) i forhold til kontrolgruppen og mere end 12 måneders længere samlet overlevelse (OS) end kontrolgruppen med en opfølgning på cirka 4 år. 

”Det er et virkelig flot resultat, og det kan få betydning for dansk praksis,” siger Hella Danø, ph.d. og ledende overlæge på Onkologisk Palliativ Afdeling på Nordsjællands Hospital.

Et nyt alternativ, når andet fejler

Forskerne bag fase III-studiet DESTINY-Breast02 inkluderede 608 patienter, der blev tilfældigt tildelt behandling med enten T-DXd eller TPC (Treatment of Physicians Choice), der i studiet var en kombination af kemoterapien capecitabin og trastuzumab eller lapatinib. 

Resultaterne viste, at: 

  • Den objektive responsrate blandt patienter behandlet med T-DXd var på 69,7 procent, og 14 procent opnåede komplet respons, mens den objektive responsrate var 29,2 procent i TPC-gruppen, hvor 5 procent opnåede komplet respons.
  • T-DXd-gruppen havde 64 procent mindre risiko for sygdomsprogression end patienterne, der fik TPC (HR, 0,36; 95% CI, 0,28-0,45; P <0.000001).
  • Den mediane progressionsfri overlevelse var på henholdsvis 17,8 måneder og 6,9 måneder for T-DXd- og TPC-armene.
  • Den samlede overlevelse var også signifikant længere for patienter behandlet med T-DXd - 39,2 måneder versus 26,5 måneder med TPC. Risikoen for at dø var reduceret med 34 procent (HR, 0,66; 95% CI, 0,50-0,86; P = 0.0021).

”Det er patienter, som har progredieret på den bedste tilgængelige behandling og ikke har gode alternativer. Responsraterne er på linje med resultaterne i DESTINY-Breast01 og bekræfter, at der er en flot effekt af behandlingen på en stor andel af patienterne,” siger Bent Ejlertsen.

Forskerne bag studiet konkluderer i abstraktet, at resultaterne fra DESTINY-Breast02 sammenholdt med resultaterne fra DESTINY-Breast03 peger på, at T-DXd er den optimale behandling til patienter med HER2-positiv metastatisk kræft. 

Det er dog fortsat usikkert, hvilken rolle T-DXd kommer til at spille i dansk kontekst, og om det bliver førstevalg som tredjelinjebehandlingen, eller om man vil fortsætte med den nuværende, siger Hella Danø.

Bivirkninger kan være alvorlige

Der er dog også negative resultater at spore i resultaterne fra DESTINY-Breast02. Bivirkningsprofilen viser nemlig, at 1,2 procent der fik grad 3 eller værre og samlet 10,4 procent der havde any grade ILD, og to af forsøgsdeltagerne døde af bivirkningen. Det er bekymrende, siger Bent Ejlertsen. 

”Forfatterne finder godt nok en hyppighed af ILD, der svarer til DESTINY-Breast03, men der er stadig tale om to dødsfald. Det får en betydning for perspektivet for T-DXd, for så bliver det svært at se, hvordan man kan give behandlingen neoadjuverende eller adjuverende til kvinder med tidlig brystkræft. I hvert fald så længe de har god prognose,” siger Bent Ejlertsen.

Måske hyppigheden af ILD kan imødekommes, siger Hella Danø.

”Udfordringen er stadig ILD, som vi så i de andre DESTINY-studier, og hyppigheden og de to dødsfald bekymrer mig. Hyppigheden er dog faldet sammenlignet med DESTINY-Breast01 og kan måske falde yderligere med større fokus og bedre behandling af ILD,” siger hun. 

Lægemiddelrelateret interstitiel lungesygdom (ILD) forekom hos 10,4 procent af patienterne, der fik T-DXd, mod 0,5 procent af patienterne, der fik TPC. Hos dem, der fik T-DXd, var de fleste ILD-tilfælde (88,1 procent) grad 1/2, mens grad 5 ILD blev rapporteret hos 2 (0,5 procent) patienter.