"Resultaterne af andre nyere undersøgelser stemmer overnes med vores og peger derfor på, at risikoen for brystkræft er mere ligeligt fordelt blandt kvinder end hidtil antaget,” siger Elsebeth Lynge.

Danske data: Tæt brystvæv koblet med dobbelt så stor risiko for brystkræft

SABCS: Danske kvinder over 50 år med meget tæt brystvæv har mere end dobbelt så stor risiko for brystkræft end kvinder med mere fedtholdigt brystvæv.

Det viser et dansk kohortestudie, der bliver præsenteret som poster på den amerikanske brystkræft kongres, SABCS 2022 (abstract #P4-03-10). 

”Undersøgelsens resultater er interessante. Forskellen i forekomst af brystkræft på godt og vel en fordobling er væsentlig mindre end de forskelle på 4 til 6 gange, som var baseret på tidligere case-kontrol undersøgelser, og som ofte rapporteres i litteraturen. Resultaterne af andre nyere undersøgelser stemmer overnes med vores og peger derfor på, at risikoen for brystkræft er mere ligeligt fordelt blandt kvinder end hidtil antaget,” siger Elsebeth Lynge, professor på Københavns Universitet og Center for Epidemiologisk Forskning ved Nykøbing Falster Sygehus. Hun deltager ikke selv i SABCS 2022, men posteren præsenteres på kongressen af medforfatter, ph.d. My von Euler-Chelpin, ligeledes fra Københavns Universitet. 

Studiet er baseret på screeningsprogrammet for brystkræft i Region Hovedstaden. Der indgik 189.609 kvinder i studiet og 4.110 af dem fik diagnostiseret brystkræft eller duktal karcinom in situ (DCIS) i undersøgelsesperioden. De fleste tidligere studier af sammenhængen mellem brystvæv og brystkræft har været mindre case-kontrol-undersøgelser.

I Region Hovedstaden bliver kvinder mellem 50 og 69 år inviteret til screening hvert andet år. I perioder 2012 til 2017 blev screeningsbillederne klassificeret efter tæthed i brystvævet med BI-RADS-tæthedskode, version 4, hvor kode 1 er fedtholdigt brystvæv og kode 4 er meget tæt brystvæv. I undersøgelsen indgår kvinder med den tæthedskode, de fik ved første screening i perioden.

Kohorten af screenede kvinder blev fulgt op i de landsdækkende patologidata. På denne måde fik forskerne kendskab til alle efterfølgende tilfælde af brystkræft, inklusiv DCIS, hos de screenede kvinder. Forekomsten af brystkræft hos kvinder med meget tæt væv blev sammenlignet med forekomsten af brystkræft hos kvinder med fedtholdigt brystvæv. Beregningen blev foretaget med Poisson regression og resultatet præsenteres som en relativ risiko med 95 procent konfidensinterval.

33 procent af de i alt 189.609 af kvinder havde BI-RADS tæthedskode 1, mens 38 procent havde kode 2, 24 procent havde kode 3, og 4,7 procent havde kode 4.

Idet man brugte kvinder med kode 1 som baseline, fandt man, at kvinder med kode 2 havde en relativ risiko på 1,69 (95% CI 1,56-1,84). Kvinder med kode 3 havde en relativ risiko på 2,06 (95% CI 1,89-2,25), mens kvinder med en kode 4 havde en relativ risiko på 2,37 (95% CI 1,05-2,74), hvilket altså er godt og vel en fordobling sammenlignet med baseline.