Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet afviser tabletbehandling til modermærkekræftpatienter

Medicinrådet anbefaler ikke tabletbehandlingen Tafinlar (dabrafenib) i kombination med trametinib (Mekinist) som mulig standardbehandling til patienter med komplet reseceret modermærkekræft stadium III med BRAF V600-mutation.

Beslutningen blev truffet på et møde i går, 12. december, og blev taget på trods af, at Medicinrådet har vurderet, at behandlingen giver en vigtig klinisk merværdi, og dermed giver en markant forbedring, sammenlignet med placebo. Evidensens kvalitet blev dog vurderet til at være meget lav.

Argumentet for Medicinrådets afvisning er, at rådet vurderer, at meromkostningerne ved behandling med Tafinlar/Mekinist ikke er rimelige sammenlignet med den kliniske merværdi, som behandlingen tilbyder.

Medicinrådet vurderer dog, at Tafinlar i kombination med Mekinist kan overvejes til patienter med relative kontraindikationer til immunterapi. Cirka fem procent af patienter med komplet reseceret stadium III-modermærkekræft vurderes at have en relativ kontraindikation til immunterapi på grund af komorbiditet med autoimmun sygdom.'

Tafinlar (dabrafenib) er en reversibel selektiv inhibitor af RAF-kinase. Prækliniske data viser, at Tafinlar hæmmer mitogenaktiveret proteinkinase (MAPK) pathway hos BRAF V600E-muterede modermærkekræftceller.

Mekinist (trametinib) er en reversibel selektiv inhibitor af MEK1 og MEK2, som aktiverer mitogenaktiveret protein (MAP).

Tafinlar i kombination med Mekinist gives som tabletbehandling i en dosis a 150 mg to gange dagligt og to mg én gang dagligt. Behandlingsvarighed er frem til recidiv eller ophør grundet bivirkninger med en maksimal behandlingsvarighed på 12 måneder.

Fagudvalget vedrørende modermærkekræft vurderer, at omkring 100-115 modermærkekræftpatienter med BRAF-mutation årligt vil være kandidater til Tafinlar/Mekinist som adjuverende behandling.

Modermærkekræft er blandt de hyppigste kræftformer i Danmark, den fjerdehyppigste kræftform hos kvinder og den femtehyppigste hos mænd. Ifølge Dansk Melanom Gruppes (DMG) årsrapport blev der i 2016 registreret 2.778 nye tilfælde i Danmark.

Prognosen for modermærkekræft i Danmark er god, da de fleste tilfælde opdages tidligt. Internationale tal for 5-års- og 10-årsoverlevelsen er for hhv. stadium IIIA 93 procent og 88 procent, stadium IIIB 83 procent og 77 procent, stadium IIIC 69 procent og 60 procent og for stadium IIID 32 procent.

Patienter med komplet reseceret stadium III-modermærkekræft har øget risiko for at få tilbagefald af sygdommen efter operation. Den nuværende behandling af patientgruppen er radikal kirurgi efterfulgt af observation. For nyligt er immunterapi blevet en behandlingsmulighed som et tillæg af medicinsk efterbehandling (adjuverende terapi) i Danmark.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift