Jøsses, de virker altså, de nye lægemidler

- først med nyheder om medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Fald i solskoldninger betyder færre kræfttilfælde i fremtiden

Andelen af danskere, der bliver solskoldet, er støt faldet med cirka en procent per år i perioden 2007-2015. Et stabilt fald over tid har stor betydning for, hvor mange der med tiden udvikler hud- og modermærkekræft, viser et nyt studie.

I studiet, som er publiceret i Medicine, har forskere ved hjælp af programmet PREVENT regnet på tre forskellige scenarier for perioden 2016-2040:

  • Scenarie 1: I perioden 2016-2023 vender andelen af skoldninger tilbage til 2007-niveau
  • Scenarie 2: Efter 2015 forbliver andelen af skoldninger konstant på 2015-niveau
  • Scenarie 3: Efter 2015 fortsætter faldet i andelen af solskoldninger med 1 pct. årligt.

PREVENT-programmet har samkørt en række data vedrørende ændring i adfærd og befolkningssammensætning, den historiske udvikling i antallet af kræfttilfælde, samt risikoestimater for hud- og modermærkekræft. På den måde har forskerne kunnet beregne, hvor mange færre personer, der frem mod 2040 kan forventes at få kræft.

I det første scenarie – som er det mest konservative skøn – vurderes det, at vi vil se cirka  4.000 færre kræfttilfælde frem mod 2040, end hvis vi ikke havde set et fald i andelen af solskoldninger. Antallet af sparede kræfttilfælde stiger til cirka 14.000 i scenarie 2 og næsten 30.000 i scenarie 3 frem mod 2040.

Forebyggelse nytter

Brian Køster, der er seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne og hovedforfatter bag studiet, glæder sig over resultaterne:

"Vi ved, at solskoldninger er en afgørende risikofaktor for udvikling af hud- og modermærkekræft. Resultaterne af dette studie giver håb for fremtiden, fordi vi ser, at danskerne faktisk solskoldes mindre end tidligere. Uanset hvilket scenarie vi ser på, betyder det, at vi har undgået flere tusind kræfttilfælde over de næste 20-25 år," siger Brian Køster på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne har siden 2007 fortalt danskerne, at de skal passe på i solen og undgå solarium. Kampagnen har arbejdet for at få solbeskyttelsesbudskabet ud til danskerne via en række forskellige indsatser.

Når der i perioden 2007-2015 er sket et fald i andelen af danskere, der solskoldes, tyder det på, at danskerne har taget kampagnens budskaber til sig, mener Kræftens Bekæmpelse. Studiet viser derfor ikke bare, at færre solskoldninger forebygger kræft – det viser også, at forebyggelsesindsatser gør en forskel.

"Det er både bedre og billigere at forebygge end at behandle kræft, og når vi har at gøre med hud- og modermærkekræft er forebyggelsespotentialet virkelig stort. Ni ud af ti tilfælde kan forebygges, og det er glædeligt at se, at Solkampagnen – med hjælp fra blandt andet Kræftens Bekæmpelses frivillige– forebygger kræft," siger Brian Køster.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift