Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Keytruda godkendt til patienter med metastatisk pladehæmmende NSCLC

Immunterapien Keytruda (pembrolizumab) i kombination med carboplatin-baseret kemoterapi er blevet godkendt af Europa-Kommissionen som førstegangsbehandling til patienter med metastatisk pladehæmmende ikke-småcellet lungekræft (NSCLC), uanset PD-L1-udtryk.

Europa-Kommissionens godkendelse betyder, at Medicinrådet nu skal tage stilling til, om Keytruda i kombination med kemoterapi skal indføres som dansk standardbehandling til patienter med metastatisk pladehæmmende NSCLC.

Baggrunden for EU-godkendelsen er resultater fra fase III-studiet Keynote-407, som både blev præsenteret på den onkologiske kræftkongres ASCO i forsommeren 2018 og på verdenskongressen for lungekræft, WCLC, i efteråret 2018. I Keynote-407 er Keytruda evalueret som en kombinationsbehandling sammen med carboplatin og paclitaxel eller nab-paclitaxel som førstelinjebehandling af metastatisk pladehæmmende NSCLC.

Resultaterne viser, at behandling med Keytruda plus kemoterapi resulterer i signifikant forbedret samlet overlevelse (OS), med 36 procent reduceret dødsrisiko sammenlignet med kemoterapi alene med en median overlevelse på 15,9 måneder mod 11,3 måneder. Overlevelsesfordelen blev observeret uanset niveauet af PD-L1-udtryk, og også risikoen for progression eller død (PFS) faldt signifikant, med 44 procent.

Det er første gang, at kombinationsbehandling med en PD1-hæmmer sammen med kemoterapi har vist sig at forbedre den samlede overlevelse af førstelinjebehandling af patienter med pladehæmmende NSCLC væsentligt.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift