Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Valg af taxan ikke afgørende for Keytrudas effektivitet

WCLC2018: Om pembrolizumab (Keytruda) kombineres med paclitaxel eller nab-paclitaxel gør ikke den store forskel for den markant bedre respons og overlevelsesresultaterne i forhold til kemoterapi alene hos tidligere ubehandlede, metastatisk pladehæmmende NSCLC.

Det viser resultater af det randomiserede, dobbeltblindede fase 3 KEYNOTE-407-studie, der tirsdag blev præsenteret på WCLC i Toronto (MA10.08).

I undersøgelsen havde forskerne kombineret kemoterapi (i form af carboplatin samt enten paclitaxel eller nab-paclitaxel) med placebo eller pembrolizumab.

559 patienter blev randomiseret 1:1 til enten 200 mg pembrolizumab eller placebo hver tredje uge i op til 35 cykler plus fire cyklusser af carboplatin AUC 6 mg / mL / min Q3W samt forskernes valg af 200 mg/m2 paklitaxel Q3W eller 100 mg/m2 nab-paclitaxel QW. Primære endepunkter var OS og PFS; ORR og sikkerhed var sekundære.

Paclitaxel var det valgte taxan hos 60 procent af patienterne. Tilsætningen af ​​pembrolizumab til kemoterapien forbedrede OS, PFS og ORR uanset valg af carboplatin og paclitaxel eller carboplatin og nab-paclitaxel.

Pembrolizumab forlængede OS med 36 procent og PFS med 44 procent sammenlignet med placebo. Fordelen med pembrolizumab plus kemoterapi blev observeret uanset PD-L1 TPS (Tissue Polypeptide-Specific antigen).

Forekomsten af ​​bivirkninger af 3-5 grad i pembrolizumab plus kemoterapi arm vs placebo plus kemoterapi arm var 63,9 procent mod 59,3 procent hos paclitaxelmodtagere og 78,9 procent mod 81,4 procent hos nab-paclitaxelmodtagere. Bivirkninger førte til ophør af al behandling hos 13,6 procent mod 8,4 procent af paclitaxelmodtagere og 12,8 procent mod 3,5 procent af nab-paclitaxelmodtagere og førte til seponering af behandling hos henholdsvis 19,5 procent mod 13,2 procent og 29,4 procent mod 9,7 procent.

Immunrelaterede bivirkninger ​​forekom hos 29,6 procent mod 9,6 procent af paclitaxelmodtagere og 27,5 procent mod 7,1 procent af nab-paclitaxelmodtagere.

Alt i alt konstaterer forskerne, at tilføjelse af pembrolizumab til kemoterapi med carboplatin og en taxan forbedrede effektiviteten, og generelt var tolerabel sammenlignet med kemoterapi alene som 1. linjebehandling hos patienter med metastatisk pladehæmmende NSCLC uanset om paclitaxel eller nab-paclitaxel var det valgte taxan.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift