Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Ledende onkolog: Den personlige relation er nødvendig i MDT-samarbejdet

De personlige relationer er alfa og omega i det multidisciplinære samarbejde. Det er en af de konklusioner, som ledende onkolog på Sjællands Universitetshospital Mads Nordahl Svendsen tog med sig hjem fra Onkologisk Tidsskrifts debatmøde om MDT-samarbejdet omkring lungekræft, som han var ordstyrer på den 29. april.

”Jeg havde inden mødet tænkt meget over, om man kan effektivisere MDT-samarbejdet yderligere med moderne teknologi af en slags. Men i mandags blev jeg bekræftet i, at den personlige relation er enormt vigtig. En patient og en behandlingsbeslutning kan ikke rammes ind i nogle små sætninger i et oplæg. Det handler meget om, hvem det er, der har foretaget vurderingen, og hvilke nuancer der er i den vurdering, de har lavet,” siger Mads Nordahl og fortsætter:

”Derfor betyder det meget, at man kender til styrker og svagheder hos de andre i teamet, og at man har et tillidsfuldt samarbejde.”

Han mener, at man videre i udviklingen af MDT’erne skal fastholde, at man så vidt det er muligt mødes ansigt til ansigt og helst med de samme personer. Det vil også være en stor fordel, hvis de personer, som har haft patienten i udredningsforløb, deltager i MDT-beslutninger, mener Mads Nordahl Svendsen.

”Hvis den patientansvarlige læge eller den person, som har mødt patienten tidligere i udredningsforløbet, så vidt muligt også er med på MDT-konferencerne, bringer det patientens stemme mere frem, når der skal tages beslutning om efterfølgende behandling. For de har noget nonverbal viden om patienten, som kan bringes med videre,” siger han.

Ingen kan undværes

Inden mødet havde Mads Nordahl Svendsen en forestilling om, at man i det kommende MDT-samarbejde i højere grad skulle kunne individualisere og personliggøre behandlingsbeslutninger, f.eks. ved at inddrage flere fagligheder i MDT'erne. Den betragtning er indtil videre skudt til hjørne.

”Vi bruger i forvejen rigtig meget tid på MDT-møder, og MDT-afholdelse er en konstant logistisk udfordring. Så det med at invitere flere fagligheder ind og udvide det til, at endnu flere mennesker skal sidde og snakke om den samme patient, vil give en endnu større logistisk knude. Så umiddelbart synes jeg godt om forslaget om at lave diagnostiske MDT’er, hvor man i højere grad forbedrer udredningen af patienten og får individualiseret den del,” siger Mads Nordahl Svendsen.

”Især synes jeg, at det er vigtigt, at hvis vi har en praktiserende læge, som har kendt patienten igennem mange år, skal vi ikke bare parkere den viden i primærsektoren, men tage den med ind, når vi træffer beslutning om, hvad der skal ske i patientens kræftforløb.”

Han hæftede sig desuden ved, at det ikke er muligt, set fra hans synspunkt, at ændre på den nuværende sammensætning af lungekræft-MDT’erne.

”De forskellige fagligheders præsentation af deres fag og deres rolle var en ren ’tour de force’ igennem vigtige roller. Det var tydeligt, at der ikke er nogen faggrupper, der sidder med i MDT’erne, men ikke bidrager med så meget. Der var væsentlige bidrag fra alle oplægsholderne, og det slår fast, at det koncept, vi har, er vigtigt og væsentligt. Hvis vi skal gå ind og videreudvikle på det, er der ikke noget, som kan fjernes for at give plads til noget andet. Det skal være en udbygning eller en specialisering i forhold til enkelte subgrupper, hvis vi skal arbejde videre med det,” siger Mads Nordahl Svendsen.

Han påpeger desuden, at han var overrasket over, at der var så positiv en stemning hos oplægsholderne i forhold til at skulle lave en national kvalitetssikring af MDT-beslutningerne ved at indgå i nationale MDT-konferencer, hvor cases og beslutninger diskuteres på tværs af landets grænser.

 

Fakta om mødet:

Under arbejdstitlen ’Sådan samarbejder speciallæger bedst om lungekræftpatienter’ afholdt Onkologisk Tidsskrift et debatarrangement om MDT-samarbejdet omkring lungekræft den 29. april 2019 kl. 9.30-16.30 på Vejle Sygehus.

Debatmødet var målrettet alle onkologer, patologer, radiologer, kirurger, lungemedicinere, læger inden for det palliative og diagnostiske specialer inden for lungekræft.

Oplægsholderne på mødet var:

  • Frede Olesen – almen praksis
  • Joseé Lausten-Thomsen, Sygehus Lillebælt – radiologen
  • Henrik Hager, Sygehus Lillebælt – patologen
  • Joan Fledelius, Hospitalsenheden Vest - klinisk fys. og nuklearmedicin
  • Torben Riis, Aarhus Universitetshospital – lungemedicineren
  • Christa Nyhus, Sygehus Lillebælt – onkologen
  • Lars Møller, Aalborg Universitetshospital – thoraxkirurgien
  • Lise Mondrup, Sydvestjysk Sygehus – palliation

Arrangementet var støttet af industrien.

Forskere kortlægger proteinnetværk bag tumorvækst i lungerne

Forskere fra Københavns Universitet har som de første i verden kortlagt de netværk af proteiner, der kontrollerer de signalveje, som kræftceller bruger til at sprede sig i lungevævet. Studiet skal bruges til at forbedre eksisterende kræftbehandling og udvikle nye lægemidler.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift